Oproep voor bijdragen ICA-congres ‘Bridging the gap’

Foto: Sammie Chaffin via Unsplash

De International Council on Archives (ICA) organiseert zijn negende congres van 19 tot en met 23 september in Rome. ICA lanceert een call for papers over het thema Archives: Bridging the Gap.

In de huidige samenleving, die meer dan ooit gekenmerkt wordt door een complexe diversiteit, spelen archieven een belangrijke rol. Archieven zijn geen passieve bewaarplaatsen maar zijn net proactieve actoren die ons geheugen mee vorm geven. Daarom zijn ze van strategisch belang bij het overbruggen van heel wat ‘kloven’ in de huidige samenleving. ICA roept archivarissen en archiefmedewerkers uit de hele wereld op om hierover te reflecteren:

 • Archieven overbruggen de democratische kloof
  Door archieven te bewaren, wordt de dialoog tussen overheden, de samenleving en de privésector versterkt; kan de toegang tot technologie, opleiding en onderwijs bevorderd worden; kan overheidsbeleid over open gegevens en verantwoordingsplicht uitgevoerd worden; vermindert het risico dat overheidsinformatie verloren gaat; groeit het vertrouwen in archieven en openbare archiefdocumenten als middel om wereldwijde informatiemaatschappijen meer slagkracht te geven.
   
 • Archieven overbruggen de culturele kloof
  Er is heel wat aandacht voor diversiteit, meerstemmigheid en inclusie. Minderheden en allerlei groepen kunnen archiefdocumenten gebruiken als hefboom tot erkenning van hun plaats in onze samenlevingen. Ook de impact van de klimaatverandering op archieven en archiefdocumenten is daarbij belangrijk. Hoe kan er een evenwicht gevonden worden tussen de specifieke behoeften van sommige gemeenschappen en de vraag naar een uniforme aanpak voor het beheer van archiefdocumenten en archieven? Welke lessen kunnen er uit verschillende culturen getrokken worden over hun archiefinstellingen en -medewerkers om ongelijkheid op het vlak van onderwijs, digitalisering of technologie te verkleinen? 
   
 • Archieven overbruggen de afstand
  Hoewel globalisering, nieuwe technologieën, communicatie en internettoegang in veel gevallen de afstanden hebben verkleind, hebben ze ook tot nieuwe kloven geleid. Archiefdocumenten en archieven kunnen helpen om de afstand te verkleinen tussen persoonlijk en collectief geheugen, het centrum en de periferie, transparantie en gegevensbescherming … Hoe geven archieven vorm aan het collectieve geheugen? Wat is de rol van lokale, regionale en (inter)nationale archieven?
   
 • Archieven overbruggen de digitale kloof
  Er worden voortdurend nieuwe technologieën en methoden ontwikkeld die ingrijpen op onze samenlevingen. Wat is de impact van nieuwe technologieën zoals virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, gamification … op archieven en op het beroepsprofiel van archivarissen en records managers? Welke rol kunnen archieven spelen om gebruikers te leren omgaan met deze nieuwe technologieën? Welke uitdagingen biedt dit op het vlak van technologische ontwikkeling, softwareontwerp, digitale bewaring op lange termijn?

ICA zoekt sprekers die over deze subthema’s of andere interpretaties van Archives: Bridging the gap in gesprek willen gaan. Voorstellen kunnen hier tot 21 maart 2022 ingediend worden.

Bron: Website ICA
Foto: Sammie Chaffin via Unsplash 

Jelena Dobbels