Meer bibliothecair erfgoed uit België op Google Books

Foto: Histoire de l'admirable don Quixotte de la Manche (1706) - KBR, II 70.356/bA. © KBR

KBR en KU Leuven Bibliotheken slaan de handen in elkaar met Google Books. Ze selecteerden meer dan 80.000 gedigitaliseerde werken uit hun collecties. De komende jaren worden deze historische boeken online toegankelijk via Google Books en de eigen bibliotheekcatalogi.

Zeldzame boeken

Het gaat onder meer om 25.000 boeken gedrukt in Brussel in de 17e en 18e eeuw; een uitgebreide collectie pamfletten en brochures uit de tijd van de Brabantse Omwenteling die leidde tot de onafhankelijke Verenigde Nederlandse Staten (1789-1790); gedrukte werken van professoren van de Oude Universiteit van Leuven (1425-1797) en de collectie van de Britse schermer Archibald Corble (1883-1944).

Een van de geselecteerde boeken wordt gescand in het digitaliseringslabo van KBR. © KBR

De geselecteerde werken zijn al gescand in de bibliotheken. De digitale versies worden nu naar de datacentra van Google gestuurd. Daar worden ze verder aangevuld met data waardoor de tekst doorzoekbaar en machineleesbaar wordt. Nadat dit proces is voltooid, zal Google de digitale kopieën beschikbaar stellen op Google Books. KU Leuven Bibliotheken en KBR bewaren ook een kopie van de verrijkte data en nemen die op in hun eigen catalogus. 

Hilde Van Kiel, directeur KU Leuven Bibliotheken, legt uit waarom deze samenwerking opgezet wordt: "Door onze kwaliteitsvolle bestanden te delen met Google worden ze breder toegankelijk via Google Books. De beelden van onze erfgoedcollecties worden omgezet in tekstuele, doorzoekbare data. Dit past perfect binnen het open data beleid van de KU Leuven en zal het onderzoek naar onze collecties een boost geven."

Google Books

In de Europese landen digitaliseert Google alle publicaties die tot het publieke domein behoren (meestal publicaties ouder dan 125 jaar), met uitzondering van alles wat al gedigitaliseerd is in samenwerking met andere bibliotheken. Wereldwijd heeft Google talrijke collecties gedigitaliseerd, onder meer van de universiteitsbibliotheken van Stanford, Harvard en Oxford. Eind 2007 startte Google met het digitaliseren van de copyrightvrije boeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent. In februari 2020 zetten ook de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Museum Plantin-Moretus een samenwerking met Google Books op om 100.000 boeken uit hun collecties te digitaliseren.

Ben Bunnell, manager van het Google Books-project, verwoordt het als volgt: "Google Books werd 15 jaar geleden gelanceerd met de ambitie om alle boeken van over de hele wereld digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken voor iedereen. We zijn blij dat deze belangrijke Belgische bibliotheken deze grote ambitie ondersteunen."

Foto's: Histoire de l'admirable don Quixotte de la Manche (1706) - KBR, II 70.356/bA // Een van de geselecteerde boeken wordt gescand in het digitaliseringslabo van KBR. © KBR

Jelena Dobbels