Archieven in beeld

Bedrijfsarchief Royal Talens

De laatste weken kwamen archieven vaak in beeld in de media. Letterlijk. Kijk mee naar wat archieven ons leren over onze geschiedenis en welke verloren gewaande archieven opnieuw opdoken.

Achter 'Het verhaal van Vlaanderen'

Sinds begin januari loopt op zondagavond Het verhaal van Vlaanderen op VRT, een historische docureeks gepresenteerd door Tom Waes. Om de geschiedenis van Vlaanderen te vertellen, doet het programma onder meer beroep op historici. In een korte reportage achter de schermen belicht historica Maïka De Keyzer hoe archiefonderzoek helpt om gekende geschiedenisverhalen te bevestigen, te nuanceren of net volledig om te gooien. Kijk mee naar archiefonderzoek bij KBR en het Algemeen Rijksarchief.

Ontdek verloren gewaand archiefmateriaal

BRT-interview David Bowie, VRT-archief.
Interview met Georges Lemaitre, VRT-archief.

Daarnaast kwam heel wat verloren gewaand archiefmateriaal opnieuw boven water. VRT-reporter Ward Bogaert ontdekte een verloren gewaand interview met de toen 22-jarige David Bowie, dat nu opnieuw in het VRT-archief te vinden is. 

Daar werd recent ook een interview met Georges Lemaître teruggevonden, de Leuvense kosmoloog en grondlegger van de theorie van de oerknal.

"De filmfiche bleek verkeerd te zijn gecategoriseerd en de naam van Lemaître was verkeerd gespeld", zegt Kathleen Bertrem van het VRT-archief. "Daardoor bleef het interview al die jaren onontdekt. Tijdens het digitaliseren van aangetaste filmrollen is de opname teruggevonden. Een medewerker herkende Lemaître meteen op de beelden en besefte dat een schat was gevonden."

Bekijk hier het volledige interview met Georges Lemaître uit 1964.

Het Rijksarchief kreeg eind januari een oorkonde uit 1176 terug in handen. Het charter van Philips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, dat bewaard werd in de benedictijnenabdij van Mesen in West-Vlaanderen, verdween aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Een paar jaar geleden dook het op in de collecties van het Metropolitan Museum of Art in New York. Karel Velle, algemeen rijksarchivaris:

“Het is een lang proces geweest, maar we zijn verheugd dat de oorkonde van Philips van de Elzas terugkeert naar België. Een groot deel van de archieven van de abdij van Mesen is nog steeds zoek. We hopen dat het nieuws van deze teruggave kan bijdragen aan het lokaliseren van deze verdwenen archieven."

Still uit reportage Focus WTV

Belang van bedrijfsarchief

In Nederland kwam het bedrijfsarchief van Royal Talens in beeld. Dit bedrijf – dat al sinds 1899 bestaat – bewaart in zijn archief onder meer kleurkaarten, verftubes, pastels, recepten, oude grootboeken met leveranciers en klanten, grondstoffen … De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gebruikt dit archief bij onderzoek naar schilderijen en specifieke pigmenten binnen het programma Erfgoed van de 20e eeuw.

Still reportage bedrijfsarchief Royal Talens

Ook in Vlaanderen is er binnen het Themanetwerk bedrijfserfgoed van ETWIE aandacht voor bedrijfsachieven, onder meer op de recente studiedag Bedrijfserfgoed: gluren bij de buren.

Geïntrigeerd door dit archiefmateriaal? Kom op 3 maart naar de Netwerkdag archieven waar de Vlaamse archiefsector verzamelt voor gesprekken over onder meer digitalisering, participatie en vrijwilligerswerking in archieven.

Jelena Dobbels