Pas toe en/of leg uit: de nieuwe bestuurscode cultuur

Hand met kompas. Foto: Pexels via Pixabay

Het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen lanceert, in samenwerking met Cultuurloket en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren een herziene versie van de bestuurscode cultuur. Voor deze herziening deden zij een beroep op de expertise van een mix van Vlaams-Nederlandse experten en peers. Naast de code zelf is ook een toolbox beschikbaar die de toepassing ondersteunt.

De code bestaat uit acht principes met aanbevelingen die een goed bestuur in culturele organisaties garanderen. Ten opzichte van de versie uit 2012 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

  • In plaats van vijf principes in 2012 bevat de nieuwe code nu acht principes.
  • Er is meer aandacht voor ethisch en integer handelen in de organisatie: ethisch omgaan met personeel krijgt bijvoorbeeld meer nadruk en de code introduceert het begrip 'belangenverstrengeling'.
  • De diversiteit in de samenstelling van de bestuursorganen wordt sterker benadrukt. In dat kader past ook de aanbeveling om een introductieprogramma voor nieuwe bestuurders uit te werken. De toolbox bevat hiertoe een concrete checklist.
  • Er is een bredere visie op de ruimere omgeving en de belanghebbenden.
  • De code vertrekt nu sterker vanuit het 'pas toe en leg uit principe': het is de bedoeling dat besturen het gesprek voeren over de toepassing van de code, en dat ze dus niet alleen uitleggen waarom ze elementen niet toepassen, maar ook hoe ze andere aanbevelingen wel in de praktijk omzetten.
  • De termijnen van de bestuurders zijn ten opzichte van de vorige versie soepeler geformuleerd.

Het Fonds voor Cultuurmanagement organiseert op 7 december 2020 een congres over deze nieuwe code cultuur. Noteer die datum dus alvast in uw agenda.

Foto: Pexels via Pixabay 

Jacqueline van Leeuwen