Hoe kan Europa uw competenties erkennen?

Auto op landkaart Europa. Foto: Pewels via Pixabay

Erfgoedwerkers hebben heel wat kennis en kunde in handen. Die deden ze op tijdens trainingen en opleidingen, en gedurende hun jarenlange ervaring op de werkvloer. Hoe kunnen we hun competenties beter zichtbaar maken? Hoe garanderen we de kwaliteit ervan? En hoe ondersteunen we zo de internationale mobiliteit van gekwalificeerde erfgoedwerkers?

Deze vragen zijn niet nieuw, en daarom bracht het CHARTER-project de bestaande kwaliteitsnormen en certificeringsregelingen op Europees niveau in kaart. De focus van dit rapport ligt daarbij zeker niet alleen op het formele onderwijs, want er is ook aandacht voor het erkennen en certificeren van het niet-formele en informele leren: bijvoorbeeld van wat u opstak tijdens een van onze FARO-vormingen en -collegagroepen.

Vlaamse ervaring gedeeld

Naast de Europese regelgeving vindt u in het rapport ook tien casestudies vanuit verschillende Europese regio's. Ik schreef een hoofdstuk over het certificeringsysteem dat FARO vroeger gebruikte en dat helaas is afgeschaft. Wat leren we hieruit voor toekomstige nieuwe initiatieven? U leest het in het rapport!

Beleidsaanbevelingen

Op het einde van de tekst formuleerden we alvast aanbevelingen voor beleidswijzigingen die het onderwijs op het gebied van cultureel erfgoed in Europa aanzienlijk kunnen verbeteren:

1/ Europese kwaliteitsnormen voor formeel beroepsonderwijs en -opleiding en hoger onderwijs zijn in heel Europa inderdaad met succes vastgesteld en toegepast. De mate van toepassing van het Europees systeem verschilt echter van land tot land. Daarom wordt aanbevolen de toepassing van Europese kwaliteitsnormen in heel Europa te bevorderen, met bijzondere aandacht voor beroepsonderwijs en -opleiding.

2/ Er is een gebrek en dus behoefte aan Europese kwaliteitsnormen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

3/ De waarde van niet-formeel en informeel leren moet worden erkend naast formeel onderwijs en opleiding. Om de validering/certificering te vergemakkelijken beveelt CHARTER Alliance aan de volgende beginselen in acht te nemen:

  • Definieer gedeelde kwaliteitsnormen voor informele leertrajecten.
  • Ondersteun gedeelde instrumenten die de via informele leertrajecten verworven competenties zichtbaar maken.
  • Zorg ervoor dat deze instrumenten de erkenning van competenties in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt haalbaar maken.

Meer weten?

Foto: Pewels via Pixabay  

Jacqueline van Leeuwen