Geef studenten alle kansen om de praktijk te verkennen

Sstudent. Foto: Jan Vašek via Pixabay

In de anderhalvemetersamenleving is het voor studenten niet altijd even gemakkelijk om voeling te krijgen met de praktijk. Stageplaatsen zijn moeilijker te vinden, en het is ook niet evident om een thesisonderwerp te bedenken waar het werkveld echt op zit te wachten. Gelukkig kunt u de studenten wel op weg helpen. Dat kan door een stageplaats of thesisonderwerp te laten opnemen op de lijsten van FARO. En door in te gaan op deze drie oproepen die we onlangs ontvingen:

Dringend: stageplaatsen publieksgeschiedenis

De stages zijn toegespitst op publieksgeschiedenis en publiekswerking, en omvatten 120 werkuren in culturele of erfgoedgerichte organisaties. Meer informatie over de opzet van de stages vindt u op de website van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (Universiteit Gent). Alle stagevacatures worden gezamenlijk gepubliceerd en aangeboden via deze link.

  • De Universiteit Antwerpen biedt enkel stages in het masterjaar van de opleiding geschiedenis, aan de Universiteit Gent bestaat een master- én een bachelorstage.
  • De masterstage aan de Universiteit Antwerpen en aan de Universiteit Gent is een jaarvak: studenten kunnen in het eerste, tweede of in beide semesters stage lopen.
  • De bachelorstage aan de Universiteit Gent vindt uitsluitend plaats in het tweede semester.

Stuur uw vacatureteksten voor masterstages zo vlug mogelijk door (de deadline is bijna verstreken) aan fien.danniau@UGent.be. Geef duidelijk aan of het een stage in het eerste en/of tweede semester betreft. 

Vacatureteksten voor de bachelorstage (die dus plaatsvindt in het tweede semester) bezorgt u ook best zo vlug mogelijk aan fien.danniau@UGent.be. Een bachelorstage verschilt van de masterstage in de zin dat de nadruk ligt op participatie en minder op zelfstandig, reflectief werk. Bachelorstudenten hebben allicht iets meer afbakening en begeleiding nodig dan masterstudenten. De uiterste indiendatum 1 december. 

Historische plaatsen ontsluiten in de ErfgoedApp

Volgend jaar werken de Gentse masterstudenten in het vak Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis 'coronaproof aan de ontsluiting van historische plaatsen (landschappen, steden, buurten, monumenten, …). In groepjes maken ze een toepassing via de ErfgoedApp. De Universiteit Gent tracht aan deze oefening zoveel mogelijk concrete cases en probleemstellingen te verbinden. Wie een suggestie heeft en/of graag met deze studenten de mogelijkheden van de ErfgoedApp exploreert, kan dat laten weten aan fien.danniau@UGent.be.

Onderzoeksonderwerpen voor de wetenschapswinkel (Universiteit Antwerpen en VUB)

De Wetenschapswinkel (VUB – Universiteit Antwerpen) biedt ondersteuning aan non-profitorganisaties via wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten in het kader van een project of eindwerk. De studenten beantwoorden de onderzoeksvraag in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker. De Wetenschapswinkel brengt student, organisatie en promotor samen en bemiddelt tussen deze partijen. Het resultaat is een win-win: een wetenschappelijk onderbouwd en bruikbaar onderzoek voor de organisatie en een maatschappelijk relevante onderzoekservaring voor de student! De student leert bovendien het werkveld kennen en bouwt een netwerk op.

Heeft u een onderzoeksvraag in petto? Hier leest u hoe u uw organisatie registreert en onderzoeksvragen voorstelt. Voor meer info, contacteer: info@wetenschapswinkel.be, www.wetenschapswinkel.be, 02 629 30 88

Foto: Jan Vašek via Pixabay 

Jacqueline van Leeuwen