Geef feedback op de nieuwe bestuurscode cultuur

Pluchen zetels. Foto: Kilyan Sockalingum via Unsplash

Het afgelopen jaar doorliepen het Fonds voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket een traject rond cultural governance. Op het programma: een grondige herziening van de leidraad Goed bestuur voor cultuur (2012). Intussen is de ontwerpversie van deze nieuwe code klaar en wacht ze op reacties uit de sector. 

De werkgroep biedt u nu de unieke kans om de ontwerpversie door te nemen en vanuit uw persoonlijke ervaringen en expertise feedback te geven. Reageren kan tot 29 mei 2020 (17.00 uur) via deze link. Daarna neemt de werkgroep alle opmerkingen door en past de code aan waar nodig. De bedenkingen worden ook meegenomen in het debat dat het Fonds voor Cultuurmanagement hierover in het najaar organiseert en waarop de hele sector wordt uitgenodigd.

In het kader van de lancering van de nieuwe code organiseren de Universiteit Antwerpen, het Fonds voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket in juni een officieel moment waarop de code aan de Vlaamse minister van Cultuur wordt overhandigd. De minister zal ook de sector toespreken. Dit moment wordt online gelivestreamd. U ontvangt hierover weldra meer informatie.

Website Fonds voor Cultuurmanagement

Foto: Kilyan Sockalingum via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen