EU-calls met een erfgoedtwist

EU-vlag

Heel wat nieuws uit Europa: er is een pilootproject 'European Heritage Hub' in de maak. Culture Moves Europe, de nieuwe mobiliteitsactie voor kunstenaars en cultuurwerkers, staat ook open voor cultureel-erfgoedwerkers. En het Europees Erfgoedlabel is op zoek naar ondersteuning om impact en zichtbaarheid te vergroten. 

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe is de nieuwe mobiliteitsactie die wordt gesubsidieerd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie en wordt uitgevoerd door het Goethe-Institut. De actie loopt tot juli 2025 en ondersteunt de mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers uit alle sectoren die zijn opgenomen in het Creative Europe-programma, dus ook de cultureel-erfgoedsector. Om tegemoet te komen aan de uitdagingen waarmee creatieve sectoren worden geconfronteerd, bestaat de mobiliteitsregeling uit twee acties:

  • Enerzijds individuele mobiliteit voor kunstenaars en cultuurwerkers die 7 tot 30 dagen lang reizen of voor groepen van personen (tot max. 5 personen die max. 21 dagen lang reizen); 
  • Anderzijds gaat het om ondersteuning voor de ontvangende organisaties bij verblijven van korte of lange duur of een uitgebreid verblijf (residenties). Voor individuele mobiliteit worden elk jaar tussen de herfst en de lente oproepen opengesteld voor alle sectoren tegelijk. Wat de ondersteuning voor residenties betreft, worden twee keer gedurende de looptijd van de regeling oproepen per sector opengesteld. 

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van het Goethe-Institut.

Ondersteuning voor de implementatie van het Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is het initiatief van de Europese Unie om plaatsen die de Europese geschiedenis weerspiegelen letterlijk op de kaart te zetten. De nadruk op de Europese dimensie van culturele erfgoedsites en de gemeenschappelijke waarden die zij vertegenwoordigen, is een onderscheidend kenmerk van dit label. Het huidige aantal sites van het Europees erfgoedlabel zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de capaciteit van de sites van het Europees erfgoedlabel te vergroten en de zichtbaarheid en het effect van het Europees erfgoedlabel in het algemeen te versterken.

Het algemene doel van de oproep is de ondersteuning van de ontwikkeling van een overkoepelende organisatie voor het Europees erfgoedlabel die zorgt voor netwerken, samenwerking, opleiding en kansen voor de belanghebbenden van het Europees erfgoedlabel. Deze overkoepelende organisatie van het Europees erfgoedlabel zal een sleutelrol spelen bij het waarborgen van de duurzaamheid van het Europees erfgoedlabel.

Deadline voor deze oproep is 5 oktober 2022. De volledige oproep vindt u op het Funding and Tenders portal. Voor meer informatie in het Nederlands, zie de website van VLEVA.

Pilootproject European Heritage Hub

De Europese Commissie heeft onlangs een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor de oprichting van een European Heritage Hub. De erfgoedhub bouwt voort op de erfenis van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Het is bedoeld als een autonoom platform voor belangenbehartiging en kennis dat een groot aantal belanghebbenden op het gebied van cultureel erfgoed samenbrengt, op Europees, nationaal en regionaal niveau. Zo zou een holistische en geïntegreerde aanpak van het beleid inzake cultureel erfgoed op alle niveaus bevorderd worden, in overeenstemming met het Europees actiekader dat de Europese Commissie in 2018 heeft gepubliceerd. De bedoeling is ook om een gemeenschappelijk optreden te bevorderen, door sectoroverschrijdende deskundigheid en middelen te bundelen. Deze erfgoedhub moet ook de betrokkenheid van burgers (met name jongere generaties) bij het culturele erfgoed van Europa tijdens en na het Europees Jaar van de Jeugd 2022 versterken.

Deadline voor deze oproep is 18 oktober 2022. De volledige oproep vindt u op het Funding and Tenders portal.  Bijkomende informatie in het Nederlands vindt u op de website van VLEVA.

Foto: Jim Carter via Pixabay

Henrike Radermacher