Winternummer faro pakt uit met themadossier over identiteit

Kunstenaarsduo Jasper & Noortje ontwierpen i.s.m. grafisch ontwerper Johan Theeuwes negen nieuwe vlaggen die de grote diversiteit in Vlaanderen weergeven. Ze maakten daarvoor minimale veranderingen aan de Vlaamse leeuwenvlag © Jasper en Noortje, Johan Theeuwes 

Eind oktober werd de ‘Canoncommissie’ voorgesteld, een negenkoppige expertengroep onder leiding van prof. em. Emmanuel Gerard. Deze zal de zgn. Canon van Vlaanderen uitwerken, zoals aangekondigd in de Vlaamse Regeerverklaring. Het winternummer van faro peilt met een uitgebreid dossier naar de complexiteit van de Vlaamse, Waalse én Belgische identiteit.  

Identiteit, relevanter dan ooit

“Ik ben eerst en vooral Vlaming”, “Ik voel me meer Belg”, “Een wereldburger, dat ben ik!” In een complex land als België roepen uitspraken als deze discussie op. Uitspraken over de Vlaamse, dan wel Belgische identiteit zijn haast statements geworden die zich afzetten tegen het ‘andere’ niveau. Maar politieke debatten over de nationale identiteit zijn vandaag haast overal aan de orde, ook in onze buurlanden en aan de overkant van de oceaan. Het valt op dat het identiteitsdebat nogal eens wordt verengd tot een vraagstuk over politieke en nationale identiteit. Terwijl identiteit uiteraard een veel breder concept is.

Met dit dossier zet FARO het ‘identiteitsvraagstuk’ mee op de agenda, en willen we er het gesprek over aangaan. Met bijdragen van:

 • Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis (Radboud Universiteit) en lid van de herijkingscommissie van de Nederlandse canon, die geïnterviewd wordt.
 • Maurice Heemels, voorzitter van de Commissie Educatie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, die zijn licht laat schijnen over de totstandkoming van de (Nederlands-) Limburgse canon.
 • Tom Verschaffel (KU Leuven) over geschiedenis als middel.
 • Catherine Lanneau (ULG), over het groeiende Waalse identiteitsgevoel.
 • Noël Clycq, onderzoeker van het departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen (UA), die werd geïnterviewd over de rol die een canon in het onderwijs kan spelen.
 • Acht erfgoedwerkers, die over hun kijk op ‘identiteit’ getuigen en hoe ze die al dan niet omzetten naar concrete acties. 
 • Roel Daenen (FARO), over de (historiek van de) Vlaamse leeuwenvlag. 
 • Olga Van Oost, Alexander Vander Stichele en Gregory Vercauteren (FARO).

Verder in dit nummer:

 • Een (juridische) kijk op de perikelen rond Aalst Carnaval en Unesco, door Marike Lefevre en Marthe Van Damme.
 • Over Unesco gesproken: die organisatie blijkt voor velen een nobele onbekende. Een korte voorstelling door Lukas Van Damme.
 • Met een strip van Michiel Van de Pol vatten we het voorbije Groot Onderhoud, in het teken van ‘Diepgeworteld, breedvertakt’, samen.
 • Onderwijs en cultureel erfgoed zijn vanzelfsprekende partners. Maar hoe kun je makkelijk(er) samenwerken? Een achtstappenplan van Elien De Meyere en Isabel Wille wijst de weg.
 • De onderwijssector heeft uiteraard ook heel wat erfgoed. Slimerfgoed.be is een nieuw project dat Ria Christens en Carine Dujardin aan u voorstellen.
 • Sprekend erfgoed: rond het monumentale Het Laatste Avondmaal in de abdij van Tongerlo hangt al lang een zweem van mysterie. Is het nu wel of geen origineel van Leonardo da Vinci?
 • Clément Lalot, directeur van Musées et Société en Wallonie, schetst het museumlandschap van en in Wallonië.
 • Belgicapress, het digitale krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek, heeft sinds kort een ‘broertje’: Belgicaperiodicals, een digitaal aanbod met doorzoekbare tijdschriften.
 • We stellen ook kort onze nieuwe Erfgoedwijzer voor.
 • Voor Het Atelier gaven we onze ogen de kost in een werkende windmolen. Leerling-molenaar Jan Daenen vertelt over hoe het complexe samenspel van wind en materie leidt tot ... gemalen graan.
 • Dit keer hebben we een Vlaamse expat gevonden in Vilnius. Karen Vanhercke is er educational curator in het MO Museum.
 • Natuur is ook erfgoed, aldus bioloog Dirk Draulans. Erg kostbaar erfgoed, trouwens. Hij stelt het natuurgebied Putten Weiden in Kieldrecht aan u voor.

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Foto: Kunstenaarsduo Jasper & Noortje ontwierpen i.s.m. grafisch ontwerper Johan Theeuwes negen nieuwe vlaggen die de grote diversiteit in Vlaanderen weergeven. Ze maakten daarvoor minimale veranderingen aan de Vlaamse leeuwenvlag. Deze foto werd gebruikt op de cover van faro, 13(2020)4. © Jasper en Noortje, Johan Theeuwes 

Faro