Winternummer faro over verzamelen, schenken en veel meer

Foto: Coverbeeld faro, 12(2019)4 © Carll Cneut / Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

Privéverzamelaars hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de kunst- en museumwereld. Aan hen danken we de basiscollectie van een groot aantal openbare musea in ons land, net als bijzondere stukken. Recent onderzoek bracht de veranderende publieke rol van private kunst- en antiekverzamelaars in het 19e-eeuws België in beeld. Zo blijkt er een opmerkelijke evolutie te zijn in de houding van de verzamelaars tegenover het publiek en de overheid. Ulrike Müller schetst in een uitvoerig artikel een kleurrijk beeld van de 19e-eeuwse verzamelaar, en confronteert dit met de situatie vandaag.

En nog meer nieuws uit de museumsector. De ICOM-museumdefinitie was steeds een internationale standaard om te bepalen of een instelling al dan niet als ‘museum’ kon erkend worden. Maar wat als die definitie zelf onder vuur komt te liggen? Dan ontstaan er discussies die de internationale museumgemeenschap beroeren, zoals in september 2019, tijdens de driejaarlijkse ICOM-conferentie in Kyoto. 

Met de herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog in aantocht gaat faro dieper in op het fenomeen van de struikelstenen. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig heeft met zijn struikelstenen het grootste verspreide kunstwerk en herdenkingsmonument ter wereld gecreëerd. Behalve bijval en navolging roept zijn project ook kritiek en tegenspraak op, waardoor de struikelstenen in het ene land meer succes kennen dan in het andere. Hoe zit het in Nederland en in eigen land?

Op 15 april brandde de Notre-Dame in Parijs. Zowel het publiek als erfgoedwerkers reageerden geschokt en stelden zich de vraag: hoe is dit mogelijk? Een ongelukkige samenloop van factoren, misverstanden en obstakels, luidt het antwoord doorgaans. Calamiteiten als deze komen geregeld voor. Reden voor FARO om de calamiteitenplanning – die erfgoedinstellingen zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op élke calamiteit – opnieuw te belichten. 

Tijdens dit Bruegeljaar peilde de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei naar de wortels van Pieter Bruegel, en de bijzondere status die hij geniet in de streek in het west-zuidwesten van Brussel. Ook hier ligt onderzoek aan de basis van een aantal opmerkelijke bevindingen met betrekking tot de identiteit van de Pajottenlander.

En verder in dit nummer

  • Een analyse van het auteursrecht na de nieuwe EU-richtlijn.
  • Museum Kazerne Dossin over een traject met de opleiding Conservatie-restauratie van de Universiteit Antwerpen.
  • Sprekend erfgoed uit de collectie van het Erfgoedhuis – Zusters van Liefde: een mysterieuze tondeuse! 
  • faro sprak met de curator van het beroemde Kyoto International Manga Museum, in het licht van het recent afgeronde onderzoek naar de toekomst van het striperfgoedbeleid in eigen land.
  • Voor het verhaal van de expat trekken we dit keer naar Los Angeles.
  • Twee beeldverslagen: een over het Groot Onderhoud en een over de voorbereidingen van Erfgoeddag 2020, in het teken van ‘De Nacht’.
  • En de bekende illustratrice en auteur Gerda Dendooven verklapt wat haar bijzondere erfgoedplek is.

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Foto: Coverbeeld faro, 12(2019)4 © Carll Cneut / Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

Faro