Winternummer faro focust op archiefsector

Foto: Tima Miroshnichenko via Pexels

Duurzaamheid, digitalisering, democratisering, meerstemmigheid en ethiek: het zijn maar een paar van de (vele) thema’s die vandaag in de archiefsector aan de orde zijn. Meer nog, de vraag die archivarissen zich vandaag stellen is hoe ze met hun collecties nog meer een uitgesproken maatschappelijke rol kunnen opnemen. En ook hoe ze bepaalde ‘kloven’ kunnen overbruggen.

Een uitgebreid dossier in faro gaat er dieper op in. Het start met een overzichtsartikel dat de relevantie van dit thema binnen de internationale archiefcontext schetst. Daarna licht het de resultaten van de archiefnodenbevraging van FARO, Archiefpunt en de VVBAD toe: in hoeverre staan deze thema’s vandaag in Vlaanderen en Brussel op de agenda?

Zes stemmen uit de archiefsector getuigen aansluitend over wat voor hen de belangrijkste uitdagingen zijn. En hoe krijgen deze thema’s een concrete invulling? Participatie, meerstemmigheid, digitalisering, beladen geschiedenissen enz.: u leest er alles over in het winternummer van faro.

Verder in dit nummer

  • Een interview met journalist Geert Sels, over zijn grensverleggende boek Kunst voor das Reich en de betekenis ervan voor de cultureel-erfgoedsector.
  • Een deeltje uit Atan van Kea, de recent verschenen museumstrip van Judith Vanistendael die ze in opdracht van het Louvre maakte.
  • Twee artikels gaan dieper in op de ervaringen en inzichten van de voorbije Erfgoedweek (naar aanleiding van Erfgoeddag ’22, ‘Erfgoeddag maakt school’): het eerste zoomt in op het potentieel van het gebruik van volksverhalen in de klas. Het tweede biedt het perspectief van een leerkracht die met ‘lokaal erfgoed’ aan de slag ging in de klas.
  • In de rubriek Sprekend erfgoed tonen we een geborduurd gilet van de Duitse kunstenares Helga Sophia Goetze (1922-2008) met een niet mis te verstane boodschap: Neuk voor de vrede!
  • Hoe het publiek en de erfgoedgemeenschap betrekken bij een collectie die in een gesloten depot zit en die ook geen fysieke toonplaats heeft? Met die uitdaging werd het Centrum Agrarische Geschiedenis geconfronteerd bij het beheer van de Collectie Bulskampveld.
  • Onze expat is Hélène Blanpain die werkt als archeologe in Karakalpakstan, een autonome republiek binnen Oezbekistan.
  • Voor de rubriek Het Atelier gaan we op de koffie bij de vrijwilligers van het Stadsarchief Ieper.
  • Het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de erfgoedplek van Tom Naegels, auteur, journalist en columnist.

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 10 euro, een jaarabonnement (vier nummers, vanaf 2023) 40 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Foto: Tima Miroshnichenko via Pexels

faro