Virtueel museum van Vlaanderen: doe mee aan de bevraging en de ontwerpdag

Virtueel museum van Vlaanderen

Het virtuele museum is een initiatief van de Vlaamse Regering dat ons wijd en zijd verspreide erfgoed wil verbinden in digitale verhalen over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. Het wil een breed publiek aanspreken en op die manier een rol spelen in de verdere digitale transformatie van de erfgoedsector in Vlaanderen. Lees meer over de ontdekkingstocht naar de erfgoedbeleving van de toekomst op de community site.

Sinds april zijn de projectleiders in gesprek met vertegenwoordigers in de roerende, onroerende en immateriële erfgoedsector. Dat gesprek wordt nu uitgebreid naar een grotere groep erfgoedprofessionals die vanuit een beleidsperspectief willen meedenken. U wordt daarom uitgenodigd om uw ideeën over het virtuele museum, en over de meerwaarde die het u en de brede erfgoedsector kan bieden, te delen via een bevraging.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een gebruikersonderzoek en aan de eerste concepten voor het virtuele museum. De resultaten daarvan en van de bevraging worden gedeeld en verfijnd op een ontwerpdag voor de erfgoedsector op 4 februari 2022 waar u van harte welkom bent.

Bron: Het virtuele museum van Vlaanderen

faro