Subsidieoproep: residentieplekken digitale cultuur

EMPAC at twilight, RPI. Matt Wade via Flickr.com, CC BY-SA 2.0

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert een nieuwe subsidieoproep voor makers en onderzoekers in de brede Vlaamse cultuur- of mediasector. Digitale innovatie en samenwerking tussen verschillende sectoren staan centraal.

Kunstenaars, (digitale) makers, game-ontwikkelaars of onderzoekers in de Vlaamse cultuur- of mediasector kunnen zich kandidaat stellen om in residentie te gaan in drie buitenlandse residentieplekken die werken op de snijlijn tussen kunst, cultuur, wetenschap en technologie. Het departement werkt daarvoor samen met Ars Electronica Futurelab in Linz, EMPAC in Troy (New York) en Medialab Prado in Madrid. De residentieplekken bieden een professionele productionele, inhoudelijke of technische ondersteuning en helpen bij het (verder) uitbouwen van internationale netwerken. Makers of onderzoekers die voor een residentie geselecteerd worden, ontvangen een tussenkomst in de leef- en reiskosten en een forfaitaire bijdrage in de productiekosten.

Klik hier voor meer info over het soort residenties per residentieplek en de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Aanvragen moeten uiterlijk op 15 oktober 2019 via de KIOSK-applicatie in het Nederlands en het Engels worden ingediend. Het departement CJM beoordeelt de aanvragen voor de residentietoelagen samen met de anderstalige residentieorganisatie in kwestie. Daarom moeten alle aanvragen zowel in het Nederlands als het Engels worden ingediend.

Bron: Departement CJM
Foto: EMPAC at twilight, RPI. Matt Wade via Flickr.comCC BY-SA 2.0

Faro