Projectoproep VGC Bruegeljaar 2019

Pieter I Bruegel Winterlandschap met schaatsers en vogelknip

In 2019 vieren Brussel en Vlaanderen het leven en de tijd van Pieter Bruegel. Naar aanleiding van de 450e verjaardag van zijn dood toont een indrukwekkende reeks tentoonstellingen en activiteiten wat voor uitzonderlijk kunstenaar hij was, met een uniek oeuvre.

In het kader van het Bruegeljaar 2019 lanceert de Vlaamse Gemeenschapscommissie een eenmalige projectoproep. Want het belang van Brussel voor Bruegel en Bruegel voor Brussel, waar hij woonde en ook begraven ligt, is niet te onderschatten. Aan Pieter Bruegel de Oude worden een veertigtal schilderijen toegeschreven. Drie vierde daarvan is vervaardigd in de periode tussen 1563 en 1569, toen hij in Brussel woonde.

Doel van deze oproep is om de Brusselse verenigingen te stimuleren om innovatieve en creatieve projecten rond de figuur en de leefwereld van Bruegel te realiseren, samen met verschillende partners uit andere sectoren.

Voorwaarden

De VGC kan in het kader van deze oproep een subsidie toekennen aan een vereniging die haar zetel en/of correspondentieadres heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als Nederlandstalig kan beschouwd worden. Het project/de activiteit:

  • heeft betrekking op de figuur van Bruegel of/en op de thema’s in zijn werken;
  • vindt plaats op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019;
  • is vernieuwend en experimenteert met de thema’s van Bruegel in een actuele context;
  • overstijgt de reguliere werking van de aanvragende vereniging.

Samenwerking van de aanvrager met minstens één andere organisatie uit een van de verschillende sectoren (jeugd, onderwijs, welzijn, sport, kunsten …) is een pluspunt.

Meer informatie, plus een link naar het aanvraagformulier en het reglement, vindt u op de website van Erfgoedcel Brussel.

Subsidiëring

  • De VGC kan een projectsubsidie van maximaal 1.000 euro per organisatie toekennen voor de realisatie van activiteiten / projecten in het kader van het Bruegeljaar die voldoen aan de doelstelling en de voorwaarden van deze oproep. Er werd een budget uitgetrokken van 20.000 euro.
  • De aanvraag wordt ingediend tegen uiterlijk 1 oktober 2018.
  • De aanvraag wordt ingediend bij de administratie, t.a.v. de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport

Postadres: VGC – Algemene Directie Cultuur, Jeugd, Sport / Bruegelproject, ter attentie van Dirk Broekaert, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Mailadres: algemeen.cultuurbeleid@vgc.be

De projectsubsidie zal worden uitbetaald in één schijf.

Procedure

Fase 1 (reeds gerealiseerd)
De Erfgoedcel van de VGC organiseerde reeds drie inspiratiedagen waar een korte presentatie werd gegeven rond het Bruegeljaar, waar mogelijke samenwerkingen werden bekeken en waar deze projectoproep werd gelanceerd.  

Fase 2
Ideeën worden omgezet in een projectvoorstel, de projectaanvraag wordt ingediend bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport  van de VGC, uiterlijk tegen 1 oktober 2018. Verenigingen die reeds een concreet projectvoorstel hebben, kunnen onmiddellijk een aanvraagformulier indienen bij de VGC.

Fase 3
Een werkgroep, samengesteld uit mensen binnen de diverse diensten van de AD CJS beoordelen deze projectaanvragen.

Fase 4
De werkgroep formuleert een advies aan het Collegelid van de VGC.

Fase 5
Het Collegelid neemt een beslissing. Drie maanden na afloop van het project wordt een inhoudelijk en financieel verslag ingediend bij de Dienst Algemeen Cultuurbeleid van de VGC.

Afbeelding: Pieter I Bruegel, Winterlandschap met schaatsers en vogelknip. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Inv. 8724, Publiek domein.

Faro