Projectoproep 2020-2021 tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap

Veel te veel te veel. KOPERGIETERY i.s.m. Les Pieds dans le Vent © Phile Deprez

In het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen beide gemeenschappen, lanceren de Vlaamse en de Franse Gemeenschap voor de vijfde maal een gezamenlijke projectoproep voor de culturele en artistieke sector in ruime zin. Projecten kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 28 februari 2020, en dit voor culturele en artistieke projecten die tussen juli 2020 en juni 2021 plaatsvinden.

Samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen nemen in deze projectoproep een prominente plaats in. De samenwerkingen moeten dus uit minstens twee partners bestaan, één uit elke gemeenschap. De geselecteerde projecten zullen innovatief en inspirerend zijn op het gebied van culturele samenwerking.

Het doel van de oproep is:

  • Samenwerking stimuleren tussen culturele actoren van de twee gemeenschappen.
  • Verspreiding aanmoedigen van culturele projecten of evenementen die door deze actoren gezamenlijk worden gerealiseerd.
  • Wederzijdse participatie van het publiek vergroten.

De geselecteerde projecten worden in gelijke mate door beide gemeenschappen ondersteund, voor een totaalbedrag van maximum 20.000 euro (oftewel een subsidie van maximum 10.000 euro per gemeenschap). Deze subsidie, die een hefboom is, mag niet meer dan 60% van de kosten van het project dekken.

Dien uw subsidieaanvraag uiterlijk op vrijdag 28 februari 2020 in. Meer informatie over deze oproep, het reglement en het aanvraagformulier vindt u op de webpagina www.cultuurculture.be.

Bron: Departement CJM
Foto: Veel te veel te veel. KOPERGIETERY i.s.m. Les Pieds dans le Vent © Phile Deprez

Faro