Op welk ei broed jij? Zomeroproep Cultuurconnect

Eierschaal

De lokale cultuursector staat voor een digitale uitdaging. Want het aanbod brengen waar de gebruiker vertoeft, veronderstelt een andere aanpak, het omdenken van werkprocessen en verwachtingspatronen, en het durven herdenken van de eigen rol. Schept een digitale samenleving kansen waarmee u als lokale cultuurprofessional aan de slag wil gaan? Of ziet u problemen die smeken om een oplossing?

Met een nieuwe projectoproep wil Cultuurconnect lokale cultuurprofessionals ondersteunen om deze uitdagingen om te zetten naar vernieuwende ideeën en om vanuit digitaal perspectief te experimenteren. Net als vorige keer kunnen ook nu bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra opnieuw uitdagingen indienen. Ook actoren uit andere sectoren kunnen in samenwerking met een lokaal cultuurhuis een uitdaging indienen en samen het experiment aangaan.

Zomerprojectoproep

Hoe werkt de Zomerprojectoproep?

  • Daag Cultuurconnect uit en dien uw ei in. Na 15 juli buigt het Cultuurconnect-team zich over de ingezonden uitdagingen.
  • Samen met u bekijkt Cultuurconnect de meest relevante uitdagingen om mee aan de slag te gaan binnen het innovatieteam. Eind augustus kan u stemmen op de weerhouden problemen en kansen.
  • In het najaar wordt gestart met maximum drie projecten, de overige weerhouden probleemstellingen worden in een latere fase opgepikt.
  • Oplossingen die succesvol blijken, worden opgeschaald tot diensten voor iedereen.

Geïnteresseerd? Een uitdaging indienen kan tot en met 15 juli 2018. Meer informatie over de projectoproep vindt u hier, of bij de collega's van Cultuurconnect via projectoproep@cultuurconnect.be.

Foto: CC0

Faro