Olga Van Oost nieuwe algemeen directeur FARO

Olga Van Oost (c) FARO

De algemene vergadering van FARO stelde Olga Van Oost per 1 januari 2020 aan als nieuwe algemeen directeur van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Ze kwam na een uitgebreide aanwervingsprocedure als de meest geschikte kandidaat uit de bus. Van Oost is een bekende en gerespecteerde stem in de erfgoedsector. Ze werkt sinds 2010 voor FARO, eerst als projectmedewerker, daarna als sectorcoördinator en adviseur musea.

Olga Van Oost studeerde Kunstwetenschappen en archeologie en communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar doctoreerde ze in 2009 met Het Museumvraagstuk, een proefschrift waarin ze de oorsprong en mogelijke toekomst van het kunstmuseum-concept analyseerde in het licht van het beleid in Vlaanderen en Nederland. De voorbije jaren bouwde Olga expertise op in het veld van de museum- en erfgoedstudies en de digitale cultuur, en deed ze vergelijkend onderzoek naar het museum- en erfgoedbeleid in Vlaanderen en Nederland. Hiernaast deed ze onderzoek naar musea en jongeren, en naar musea in een digitale cultuur. Ze beschikt over een ruim en ook internationaal netwerk van relaties in de erfgoed- en cultuursector en in de beleids- en academische wereld.

Vlaams Museumoverleg, VUB en UA

Olga was tot haar aanstelling als algemeen directeur sectorcoördinator musea en adviseur museologie bij FARO. Ze coördineerde vanuit FARO ook het Vlaams Museumoverleg, het overlegorgaan van de Vlaamse musea waarvan ze mee aan de wieg stond. Daarnaast is Olga deeltijds verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze Kunst- en cultuursociologie doceert in de vakgroep Communicatiewetenschappen. Aan de Universiteit Antwerpen begeleidt ze masterscripties rond erfgoed in de opleidingen Cultuurmanagement en Meertalige Professionele Communicatie.

Van Oost: “Vanuit mijn ervaring als sectorcoördinator en adviseur musea en met mijn academische expertise en krediet op zak kijk ik ernaar uit om voortaan voor en met alle deelsectoren in het cultureel-erfgoedveld te werken. En daarbij de FARO-ploeg optimaal te ondersteunen en te motiveren.”

Welke rol voor erfgoed in de maatschappij?

FARO is sinds de start in 2008 uitgegroeid tot dé referentie voor de cultureel-erfgoedsector. Archieven, erfgoedbibliotheken, musea, immaterieel erfgoed- en vrijwilligersorganisaties, erfgoedcellen, verzamelaars en andere erfgoedbeheerders, onderzoekers, studenten, enzovoort kloppen bij het steunpunt aan met allerlei praktische en adviesvragen. FARO helpt hen met hun visie- en beleidsontwikkeling, en stimuleert onderzoek, kennisopbouw en het delen van informatie.

Van Oost: “Het is mijn ambitie om onze dienstverlening en het uitgebreide vormingsaanbod verder te verfijnen en zichtbaarder te maken. We stemmen ons aanbod beter af op de noden, opdat de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen zich kan blijven ontwikkelen en professionaliseren. De kracht van FARO ligt in het schitterende team van medewerkers. Zij zorgen voor eerstelijnsadvies, maar volgen ook nauwgezet de actuele ontwikkelingen in de (internationale) erfgoedwereld. Daarbij valt op dat organisaties – vandaag meer dan ooit – ruimte willen creëren voor ‘kritische dialoog’, ‘meerstemmigheid’ en experiment, maar ook voor verwondering, verbeelding en ‘verstilling’. ‘Identiteit’ is eveneens een belangrijk thema dat we in zijn complexiteit zullen benaderen. Ten slotte willen we ook onze werking rond innovatie en onderzoek versterken. Kortom, we willen onze positie verder verstevigen.”

“Nadenken en discussiëren over de rol van erfgoed in de samenleving is voor mij een prioriteit. Getuige daarvan zijn de talrijke projecten die we met cultureel-erfgoedorganisaties opzetten rond participatie, welzijn, inclusie en onderwijs, ethiek en goed bestuur. Ook beeldvorming speelt daarbij een grote rol,” besluit ze.

Excellentie, ondanks besparingen?

Van Oost: “FARO heeft de voorbije jaren een mooi parcours afgelegd. Ik wil zorgen voor continuïteit maar het is ook tijd voor nieuwe accenten. Daarbij streven we doelbewust naar excellentie, precies zoals de Vlaamse regering vraagt. FARO is hét steunpunt van en voor de cultureel-erfgoedsector en wil die rol ten volle opnemen. De komende maanden zal het bestuur van FARO nagaan hoe we deze ambities kunnen blijven realiseren in het licht van de besparingen van de Vlaamse regering. Concreet moet FARO een besparing van 8% –181.000 euro – doorvoeren.”

Foto: (c) FARO

Faro