Nieuwe website brengt volledig overzicht van Bruegels oeuvre

Een nieuwe Bruegelwebsite

Op 9 september 2019 was het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude het leven liet. Een heel Bruegeljaar lang vieren tentoonstellingen en activiteiten in binnen- en buitenland de Vlaamse meester. Vanaf begin oktober komt hier nog een digitaal luik bij met de nieuwe Bruegelwebsite van de Vlaamse Kunstcollectie.

Een online museum met een volledig overzicht van Bruegels oeuvre

De werken van Bruegel maken deel uit van diverse internationale museumcollecties. Ongeveer de helft van de werken van Bruegel werd gepresenteerd in de Bruegeltentoonstelling in het Kunsthistorisches Museum in Wenen eind 2018. Door hun fragiliteit reizen de werken van Bruegel echter niet vaak, waardoor de tentoonstelling een ‘once-in-a-lifetime’-ervaring was.

De website ‘Pieter Bruegel de Oude’ biedt nu een volledig overzicht van Bruegels oeuvre, met afbeeldingen, vaak raadpleegbaar op hoge resolutie. Naast een online collectieluik omvat de website een biografie van Bruegel, thematische teksten over zijn oeuvre, actuele nieuwsberichten, referentieliteratuur en achtergrondinformatie over de instellingen die zijn werken beheren.

Bruegelexpert Manfred Sellink (KMSKA): “Bruegel blijft tot op vandaag inspireren. Het is fijn dat we met deze website het werk van de meester permanent toegankelijk kunnen maken.”

Meer dan een 'Boerenbruegel'

Een schilder van boerentaferelen: zo staat Pieter Bruegel de Oude bekend bij het brede publiek. Zijn werk bestrijkt echter een uitgebreid aantal thema’s: het rustieke en folkloristische leven, epische (winter)landschappen, scheepsportretten en religieus-moralistisch of humanistisch geïnspireerde werken. Bruegels kijk op de mens, vertaald in schilderijen, tekeningen en prenten, voert ons terug naar het tweede en derde kwart van de zestiende eeuw. De nieuwe website toont Bruegel als een schrandere observator van de condition humaine met onnavolgbare technische capaciteiten.

Tal van internationale partners

De Vlaamse Kunstcollectie (VKC), die de realisatie van de website voor zijn rekening nam, is het samenwerkingsverband van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten in Gent, het Groeningemuseum in Brugge, Mu.ZEE in Oostende en M Leuven. Voor deze website kon de Vlaamse Kunstcollectie bovendien rekenen op de medewerking van tal van internationale musea en instellingen die werken van Bruegel bewaren en beelden hiervan aanleverden.

Ontdek de nieuwe Bruegelwebsite.

Bron: Vlaamse Kunstcollectie

Faro