Nieuw wetenschapsmuseum in de steigers in Gent

Skelet van vinvis Leo in Sint-Baafskathedraal (2018) © Mirjam Devriendt

In 2020 is Gent een nieuw museum rijker. Pal om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K., middenin de Gentse Plantentuin, opent op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020 het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum de deuren.

Wetenschap, twijfel en kunst

Het GUM wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Marjan Doom, directeur GUM: “Het GUM wordt een museale vertaling van het Durf Denken-idee, een wetenschapsmuseum dat de klemtoon legt op de zoektocht naar kennis. Geen eenzijdige jubelzang van wetenschappelijke succesverhalen, noch een verafgoding van briljante geesten. Wel een realistische schets van de wetenschappelijke praktijk met al haar menselijke valkuilen en verteld vanuit een universitaire gemeenschap die het wetenschappelijk denken in haar motto omhelst. Wetenschap geïllustreerd als een creatief, steeds evoluerend en pluralistisch concept. Kortom in al haar schoonheid.”

De Universiteit Gent kiest er naar zeggen voor om niet louter een lofzang van de eigen verwezenlijkingen te brengen, ook geen succesverhaal van wetenschappers in hun ivoren toren. Maar een verhaal dat wetenschap in al haar facetten toont, met vallen en opstaan. Met de unieke wetenschappelijke collecties van de universiteit als leidraad, van biologie tot etnografie, van geneeskunde tot psychologie, duikt de bezoeker in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij/hij tegen? En welke impact heeft dat alles op ons leven en denken? Een museum waarin je op ontdekking gaat, maar ook één dat je af en toe graag doet twijfelen.

Het is geen toeval dat de opening plaatsvindt in maart 2020. In die periode kunt u in Gent ook naar de grote Van Eyck-tentoonstelling in MSK Gent (1 februari t.e.m. 30 april 2020) of naar de Gentse Floraliën (1 t.e.m. 10 mei 2020). Verwacht u onder meer aan een uitgebreid programma lezingen, rondleidingen, debatten en workshops. Het GUM werkt hiervoor samen met de universiteit, maar ook met andere culturele, sociale en educatieve organisaties.

Op de foto: Skelet van vinvis Leo in Sint-Baafskathedraal (2018) © Mirjam Devriendt. De voorbije jaren kon men al proeven van de aparte aanpak van het nieuwe museum, onder andere met de installatie van vinvis Leo in de Sint-Baafskathedraal. De vinvis die op de voorsteven van een schip in de Gentse haven belandde, werd in de kathedraal tentoongesteld en begeleid door een gedicht van Peter Verhelst. Het GUM wil op die weg verdergaan en zo de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken.

Faro