Musea en archieven: wat kunnen ze voor elkaar betekenen?

Fichebakken. Foto: Ula Kuźma via Unsplash

In het jongste nummer van Museumpeil kijken musea en archieven over elkaars muurtje. Wat kunnen musea van archieven leren, en omgekeerd? Het blad sloeg speciaal voor die gelegenheid de handen in elkaar met Archievenblad. 

Archieven en musea zijn twee verschillende instellingen, met elk hun eigen profiel en taken. Toch lijken ze in de afgelopen jaren dichter naar elkaar toe te bewegen. Deze evolutie is deels een gevolg van de besparingen maar deels ook ingegeven door een nieuwe definitie van cultureel erfgoed, waarbij de nadruk is verschoven van ‘cultuur’ naar ‘erfgoed’. Kopstukken uit de archief- en museumwereld in Vlaanderen en Nederland praten u in Museumpeil bij over leuke en minder leuke leermomenten. Onder hen ook FARO-collega Bart De Nil.

Benieuwd? Op de website van Museumpeil vindt u meer info.

Foto: Ula Kuźma via Unsplash

Faro