Marc Jacobs wordt hoogleraar Kritische erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen

Foto: Marc Jacobs tijdens het Groot Onderhoud 2018 (c) FARO, foto: Jonathan Sommereyns

In september 2019 neemt Marc Jacobs afscheid als directeur van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij wordt hoogleraar Kritische erfgoedstudies aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Dit heeft het bestuurscollege van de Universiteit op 29 augustus 2019 beslist. De opleidingen conservatie-restauratie (bachelor en master) en erfgoedstudies (tweejarige master) starten vanaf eind september 2019 met een nieuw, geïntegreerd programma voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoedwerk: een primeur in Vlaanderen. Marc Jacobs wordt een van de dragende krachten van die nieuwe richtingen. 

“De organisatie FARO is, met een slim beleidsplan, een nieuwe, ambitieuze beheersovereenkomst, toegezegde financiering tot 2023, en versterkt met zes nieuwe vaste medewerkers en een tijdelijke projectmedewerkster, klaar voor de volgende beleidsperiode. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze ploeg een cruciale rol zal blijven spelen voor het erfgoedveld, voor de Vlaamse overheid en voor de maatschappij”, zo zegt de afscheidnemende directeur. 

Voor de nieuwe hoogleraar staat samenwerking op de agenda: “Ik ga voluit voor de relevantie van de leerstoel voor het erfgoedwerkveld, in binnen- en buitenland. Ik hoop verder met FARO en met alle partners in het cultureel-erfgoedveld goed samen te werken, relevant onderzoek te ondersteunen en studenten en onderzoekers voor te bereiden op de uitdagingen en kansen in de sector.” 

Marc Jacobs blijft daarnaast ook deeltijds verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als hoofddocent Kritische erfgoedstudies en promotor van de UNESCO leerstoel rond immaterieel erfgoed.

De voltallige FARO-ploeg wenst Marc veel succes in zijn nieuwe job en dankt hem voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme!

Vacature

FARO is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, die als lid van het managementteam de algemene leiding van de organisatie op zich neemt. 

Interesse? Lees dan het vacaturebericht

Foto: Marc Jacobs tijdens het Groot Onderhoud 2018 (c) FARO, foto: Jonathan Sommereyns

Faro