Lopende oproepen Koning Boudewijnstichting

Grammofoon

De Koning Boudewijnstichting tracht via verschillende actiemiddelen het Belgische erfgoed te vrijwaren. Ze doet dat onder meer via het Erfgoedfonds, dat kunstwerken en getuigenissen verwerft, valoriseert en publiek toegankelijk maakt. Het Erfgoedfonds treedt daarenboven op als overkoepelend orgaan en optimaliseert de werking van  verschillende fondsen die actief zijn in het domein erfgoed.

Voor een aantal projectoproepen kunt u op dit moment een kandidaatsdossier indienen. De oproepen staan gerangschikt volgens indieningsdatum.

  • Jong getalenteerden in erfgoedberoepen: vervolmakingsbeurs voor jonge, getalenteerde, Belgische ambachtslieden in de erfgoedsector (einddatum: 28/08/2017).
  • Fonds Claire et Michel Lemay: Doornik en Picardisch Wallonië nog aantrekkelijker maken door aandacht te besteden aan artistieke, culturele en erfgoedprojecten en hun repercussies op de economische en sociale ontwikkeling (einddatum: 19/09/2017).
  • Prijs Robert Beaujean: aandacht voor geschiedenis en archeologie in Wallonië (einddatum: 21/09/ 2017).
  • Louise Vanden Bulckefonds: steun aan historische tuinen en parken in Vlaanderen (einddatum: 16/10/2017).
  • Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché: roerend cultureel erfgoed van Belgische kunstenaars steunen (einddatum: 19/10/2017).
  • Fonds René en Karin Jonckheere: bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen (einddatum: 26/10/2017).

Meer informatie over deze oproepen en over de voorwaarden voor het indienen van kandidaturen vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Faro