Lees het FARO-Actieplan 2018

Map FARO

Het nieuwe jaar is intussen de tweede maand ingegaan. Bij een nieuw kalenderjaar hoort ook een dito actieplan. Daarin verneemt u in grote lijnen rond welke actieprogramma’s we gaan werken en wat we heel concreet – voor u en met u – dit jaar op het getouw zetten.

Bovendien kan u er in lezen hoe we onze organisatiestructuur hebben aangepast en onze missie geactualiseerd om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op de volgende beleidsperiode. Vanuit onze kerntaken en rollen als steunpunt willen we samen met de sector de uitdagingen aanpakken. FARO zal daarbij als stabiele actor proberen de brug te slaan tussen het recente verleden en de nabije toekomst, en zal er ook alles aan doen om een interessante en duurzame toekomst voor de cultureel-erfgoedsector mee te helpen verzekeren.

Graag verwelkomen we u op een van onze activiteiten. En uiteraard bent u altijd welkom met vragen, ideeën en voorstellen. Ook zijn we, zoals steeds, zeer benieuwd naar uw bevindingen en commentaar.

Lees en download hier het Actieplan 2018. Krachtlijnen.

Faro