Het museum, ook voor mensen met autisme

Autismevriendelijk museum

In Vlaanderen wordt vandaag naar schatting 1 op de 150 kinderen geboren met autisme. Dat is een ontwikkelingsstoornis die mensen beperkt in hun communicatie en interactie met andere mensen. Mensen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Om hieraan tegemoet te komen lanceerde de Vlaamse Regering begin dit jaar het Austismeplan. De bedoeling? De participatiekansen voor mensen met autisme verhogen.

Ook de cultureel-erfgoedsector kan een actieve rol opnemen. Klinkt goed, maar hoe doe je dat nu concreet? En hoe valt dat te rijmen met de complexiteit en de veelzijdigheid van de (vaak) (kunst)historische inhoud van de collecties en werking van de erfgoedinstellingen en -organisaties? FARO-medewerker Bart De Nil en toegankelijkheidsmedewerker Liesa Rutsaert brachten hun inzichten en ervaringen bijeen in het boek Autismevriendelijk museum. Het creëren van een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme.

De auteurs haalden hun mosterd bij goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland én een pilootproject waarbij het museum Huis van Alijn in Gent zijn museumrondleiding aanpaste voor een autiklas uit het Buitengewoon Onderwijs. Het museum maakte bovendien van een volledige vernieuwing van zijn opstelling gebruik om als eerste museum in België het volledige museumbezoek (d.w.z. voor, tijdens én na) autismevriendelijk te maken. Naast de beschrijving van inspirerende praktijkvoorbeelden zorgden de auteurs ook voor een checklist voor cultureel-erfgoedinstellingen die hun gebouw en werking autismevriendelijk willen maken.

Het boek Autismevriendelijk museum is een uitgave van Politeia, FARO en museum Huis van Alijn. Het kan besteld worden bij Politeia.
74 pagina’s, 29 euro, ISBN: 978-2-509- 03042-9.

faro