Herfstnummer faro: wat hebben erfgoed, welzijn en zorg met elkaar te maken?

Detail uit de dossiercover 'Erfgoed, welzijn en zorg', septembernummer faro 2023. Illustratie: Steve Michiels

Het voorbije decennium hebben talrijke musea en erfgoedorganisaties in binnen- en buitenland een ‘social turn’ gemaakt en de brug geslagen met de zorg- en welzijnssector. Het gaat in onze sector al lang niet meer om het louter verzamelen en conserveren van objecten.

Maar des te meer over de maatschappelijke rol die we kunnen opnemen. En omgekeerd: de medische wereld beseft steeds beter dat patiënten met ziektebeelden als dementie, depressie, autismespectrumstoornissen, angststoornissen etc. baat kunnen hebben bij een cultureel-erfgoedtraject. Het is wetenschappelijk aangetoond: cultuur is écht goed voor de gezondheid. U leest er alles over in het dossier in dit herfstnummer van faro.

In 2014 ontwikkelde Piet Van Hecke van het M HKA met Sebastiaan Engelborghs, hoogleraar neurowetenschappen-neurochemie, het project Meet Me @ M HKA, geïnspireerd op Meet Me @ MOMA uit 2006. Het begin van iets groots.

U zal merken dat de kracht van projecten, programma’s en acties op de snijlijn van zorg, welzijn en cultureel erfgoed ligt in samenwerking en partnerschappen. Erfgoedwerkers kunnen het niet alleen, en zorg- en welzijnswerkers evenmin. Hopelijk biedt dit dossier inspiratie, of het duwtje in de rug, om de stap naar een zorg- of erfgoedorganisatie te zetten. Om het gesprek aan te gaan, samen te bekijken hoe ze elkaar kunnen vinden en een waardevol (want dat zal het sowieso zijn!) project op te starten.

Verder in dit nummer:

  • Gezien het belang van de verkiezingen in 2024 is het cruciaal dat ook de cultureel-erfgoedsector van zich laat horen. FARO wil het debat voeden, op basis van onze expertise en brede blik op de sector. Met vijf thema’s die er volgens ons toe doen binnen het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid en waarvoor we een aantal beleidssuggesties doen.
  • We gaan op bezoek bij Nele Strobbe, verantwoordelijke afgietselwerkplaats en collectiebeheer bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Zij toont u haar atelier.
  • In een interview maakt de Britse ecoloog en curator Henry McGhie duidelijk waarom we het in de erfgoedsector maar beter niet langer over ‘duurzaamheid’ hebben.
  • RE-ORG is intussen een beproefde depotordeningsmethode geworden. Met een praktijkgetuigenis uit het Pajottenland wordt duidelijk waarom RE-ORG zo aantrekkelijk en nuttig is.
  • Maakplekken maken opgang, mee dankzij de toegenomen aandacht voor circulaire economie en de (her)waardering van specifieke vakkennis. We gingen op onderzoek uit en spraken met experte Joke Vandenabeele (KU Leuven).
  • Voor de rubriek Sprekend erfgoed tonen we een aantal stukken uit de collectie van dr. Michel Outtier. Die introduceerde begin jaren 1960 de creatieve therapie in het psychiatrisch instituut Sint-Jozef Kortenberg, nu UPC KU Leuven.
  • Onze expat in deze editie is Sally De Kunst, die al zestien jaar in Zwitserland woont en sinds twee jaar directrice is van het Museumsquartier Bern.
  • Het Museum voor Dierkunde van de KU Leuven is de erfgoedplek van Dichter des Vaderlands Mustafa Kör.

Lees faro online

Ziet u geen ISSUU-weergave? Klik dan hier.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 10 euro, een jaarabonnement (vier nummers, vanaf 2023) 40 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Illustratie: Detail uit de dossiercover 'Erfgoed, welzijn en zorg', septembernummer faro 2023. Illustratie: Steve Michiels

faro