913.315 euro voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie – 2019

Fotosessie in Kazerne Dossin Memoriaal tijdens Wiki Loves Art, Mechelen. Romaine via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent een bedrag van 913.315 euro subsidies toe aan projecten voor digitale collectieregistratie. Twintig projecten werden geselecteerd voor deze projectsubsidies, die werden toegekend op basis van het gelijknamige subsidiereglement.

“De ondersteuning van deze inhaalbeweging geeft de mogelijkheid aan de cultureel-erfgoedsector om gericht achterstanden weg te werken, maar ook om digitale collectiedata in te zetten als open data en om de visievorming rond dit thema bij cultureel-erfgoedorganisaties te versterken. De ondersteunde projecten hebben ook een belangrijke voorbeeldfunctie omwille van de vernieuwende impulsen die rond open data en visievorming op vlak van digitalisering aan bod komen in deze projecten”, verduidelijkt minister Jambon.

Collegagroep 'Digitale collectieregistratie'

De projecten zullen lopen in 2020 en 2021. Ze sluiten aan bij de bestaande Collegagroep 'Digitale collectieregistratie' waar de organisaties tijdens de loop van hun projecten samenkomen. De collegagroep staat ook open voor andere geïnteresseerde organisaties.

In deze groep wordt er mee over gewaakt dat de resultaten van de projecten voldoende duurzaam zijn. Ze is ook een forum om de vorderingen in de projecten te presenteren, elkaar feedback te geven en zichtbaarheid van de data te bevorderen. Voor meer informatie over de collegagroep kunt u terecht bij Bram Wiercx.

Bron: Departement CJM
Foto: Fotosessie in Kazerne Dossin Memoriaal tijdens Wiki Loves Art, Mechelen. Romaine via Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0

Faro