5 voor 12: erfgoed en duurzame ontwikkeling centraal in herfstnummer faro

Wat hebben cultureel-erfgoedinstellingen met duurzaamheid? Om het met een boutade te zeggen: duurzaamheid zit in het DNA van de cultureel-erfgoedsector. De honderden musea, archieven, erfgoedbibliotheken en -organisaties zorgen voor ons erfgoed, met het oog op de toekomst. Maar met het oog op de grote, mondiale ecologische en maatschappelijke uitdagingen kan de erfgoedsector in Vlaanderen niet passief toekijken. Het grote focusdossier in dit herfstnummer confronteert de belangrijkste duurzaamheidsprincipes met een aantal inspirerende interviews en voorbeelden uit de brede cultuursector. 

En de grote digitale uitdagingen

“Digitaal is het nieuwe normaal”. Enkele jaren geleden lanceerde technologie-expert Peter Hinssen deze zinsnede in een boek met dezelfde titel. Catchy, dat wel, maar klopt het ook? De tweede pijler van deze editie is een focusdossier over de digitale uitdagingen. faro ging met diepte-interviews en focusgesprekken na hoe het staat met de digitale strategieën, knelpunten en uitdagingen in de musea, de archieven en de erfgoedbibliotheken. Er is de voorbije tien jaar een lange weg afgelegd, maar de uitdagingen blijven enorm.

Luther, migratie-erfgoed en ‘Alles kids’

Een artikel naar aanleiding van de 500e verjaardag  van Luther en over het lutheraans erfgoed in ons land, een verslag van de bijzondere kindertentoonstelling ‘Alles kids’ in het Museum Boijmans Van Beuningen en de resultaten van het onderzoeksproject ‘Vamos Vacaturos’ in West-Vlaanderen.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via 30 (betere) boekhandels in Vlaanderen en Brussel.

Foto: Aad Hoogendoorn, Museum Boijmans Van Beuningen. Coverbeeld septembernummer faro.

Faro