Floraliën Gent op Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Foto: Gentse Floraliën 2010 in Flanders Expo. Donarreiskoffer via Wikimedia Commons, CC BY 3.0

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgd’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe generaties zin krijgen om eraan bij te dragen.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de ‘erfgoedgemeenschappen’. Zij voeren de traditie uit, en engageren zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Floraliën toegevoegd aan Inventaris Vlaanderen

De Floraliën Gent worden sinds 1873 vijfjaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP) in Gent. Wat begon als een wedstrijd voor siertelers om hun mooiste planten en bloemen te laten zien, is ondertussen uitgegroeid tot een groots opgezet en internationaal artistiek bloemen- en plantenfeest.

Tussen elke editie ondersteunt de KMLP tal van activiteiten zoals bloementapijten, bloemenshows en plantententoonstellingen in binnen- en buitenland. Ze verleent ook haar medewerking aan een ‘Community’. Floraliën Gent wil bijdragen tot het geluk en het welzijn van de mens door te inspireren en door een gezonde, natuurlijke leef- en werkomgeving te creëren en in stand te houden. Daarom stimuleert en promoot Floraliën Gent de horticultuur, het veredelen en telen van alle mogelijke tuinbouwproducten, van snijbloem tot boom, eetbaar en niet-eetbaar, en hun toepassingen.

Meer informatie leest u hier.

Het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed

Daarnaast plaatst de minister acht praktijken op het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed:

  • Erfgoedfestival Alles es Just, Schaarbeek
  • Dia de los Muertos in het MAS, Antwerpen
  • Initiatieven van de stad Dendermonde in aanloop naar de Ros Beiaard-ommegang in 2020: B-Rossen en Wildemanloop met Dendermondse pijnders
  • Handmade in Brugge
  • Club Zaghareed van de YouYou Club 
  • Stage vakwerk van het MOT Grimbergen
  • Das de Puppe van Draadpoppentheater, Roeselare
  • Het Hessels Ouër: dialectbijeenkomsten in Het Stadsmus in Hasselt

Het register bundelt inspirerende good practices en programma's wat betreft het borgen van immaterieel erfgoed. U leest hier meer over de geselecteerde initiatieven.

In het maartnummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed gaan we uitgebreid in op dit gloednieuwe beleidsinstrument van de Vlaamse overheid.

Bron: persbericht 'Floraliën Gent geplaatst op Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed'

Foto: Gentse Floraliën 2010 in Flanders Expo. Donarreiskoffer via Wikimedia CommonsCC BY 3.0

Elien Doesselaere