Web 2.0 in 23 stappen

afbeelding met verschillende web2.0 logo's zoals blogger, facebook, netlogIn het kader van een opleidingstraject ontwikkelde SoCiuS een zelfstudieprogramma dat zicht richt naar professionele en vrijwillige medewerkers van sociaal-culturele organisaties. Dankzij het online programma kan u uw competenties in het omgaan met web 2.0-toepassingen ontwikkelen en nagaan hoe u deze hulpmiddelen kan inschakelen in de dagelijkse praktijk.

De blog 'Verenigd op web 2.0' loodst u in 23 stappen en op acht weken tijd door de meest courante web 2.0-toepassingen: blogs, RSS, Wiki's, podcasts, social bookmarking, YouTube, Flickr... U krijgt niet alleen toegankelijke informatie voorgeschoteld maar u vindt op de site ook een reeks oefeningen terug die u onmiddellijk in de praktijk kan omzetten.

Start de opleiding op http://web20.scw.be/

Bram Wiercx