Witboek audiovisuele archieven

Beeld en Geluid

Deze week publiceerde het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, kortweg Beeld en Geluid, White Paper. Towards a New Audiovisual Think Tank for Audiovisual Archivists and Cultural Heritage Professionals. Dit witboek identificeert de strategische prioriteiten voor audiovisuele archivering in het volgende decennium én formuleert tien concrete aanbevelingen voor collectieve actie.

Het witboek is het eerste resultaat van de nieuwe AV Think Tank die er kwam op initiatief van Beeld en Geluid. Het document heeft als doel om de stakeholders die actief zijn in het behoud van audiovisueel erfgoed te helpen hun strategische prioriteiten voor het komende decennium te bepalen.

Het bevat ook tien aanbevelingen voor collectieve actie om deze prioriteiten aan te pakken:

  • Aanbeveling 1: Maak een wereldwijde inventaris van archivalische holdings op.
  • Aanbeveling 2: Focus op vindbaarheid.
  • Aanbeveling 3: Ontdek relaties met de private sector.
  • Aanbeveling 4: Experimenteer - met technologie, media - constant binnen AV-archieven.
  • Aanbeveling 5: Betrek ten volle Wikipedia.
  • Aanbeveling 6: Implementeer gratis vrije licenties en gratis open standaarden.
  • Aanbeveling 7: Ontdek toekomstige verdienmodellen.
  • Aanbeveling 8: Schakel archivarissen in om nauwer samen te werken met producenten en makers.
  • Aanbeveling 9: Betrek archivarissen als educatoren.
  • Aanbeveling 10: Betrek archieven in kwesties in de media/politieke/culturele arena.

Ook u kan deelnemen aan het gesprek over de gedeelde strategische prioriteiten voor audiovisuele archieven: volg en becommentarieer het witboek op Medium.

U kan het witboek rechtstreeks downloaden als pdf.

Bron: Beeld en Geluid

Bart De Nil