Vormingsdrieluik EPICS

Logo EPICS

In het kader van het onderzoeksproject EPICS organiseren FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) drie vormingsmomenten. EPICS (E-learning Platform In the Cultural heritage Sector) is een IBBT-ICON project met als doel de ontwikkeling van een e-learning platform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen. Het gaat om een onderzoekstraject dat modules wil ontwikkelen voor het verzamelen, ‘didactiseren’, manipuleren en verspreiden van digitaal cultureel erfgoed zoals documenten, foto’s, geluid- en beeldfragmenten, enzovoort, uit musea, archieven, bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Er zal een demonstratieplatform worden gemaakt waarop leerkrachten digitale lessen en taken kunnen maken én verspreiden langs verschillende wegen (website, digitaal schoolbord, mobiel toestel) naar hun leerlingen.

21 april 2011 | Brussel
Het ‘didactiseren’ van digitaal erfgoed
Meer info…

28 april 2011 | Brussel
Mobiel leren en erfgoededucatie
Meer info…

14 september 2011 | Gent
Erfgoed uit de omgeving van de school
i.s.m. Artveldehogeschool Gent
Meer info…

Bart De Nil