Turnhoutse buurtmomenten maken het verleden zichtbaar en de buurt sterker

Buurtmoment in Muylenberg © Communicatie Archief & Musea Turnhout

U heeft ze ongetwijfeld al eens opgemerkt in het straatbeeld van enkele steden en gemeenten: elektriciteitskasten beplakt met historische foto’s. Ook Turnhout fleurde op die manier enkele saaie elektriciteitskasten op. Bijzonder interessant aan dit voorbeeld is dat de keuze van de foto’s het resultaat is van participatieve trajecten met enkele buurten.

Buurtmomenten

Vanuit de gedachte dat het verleden van een wijk mensen kan verbinden, organiseerde het Turnhoutse stadsbestuur in de wijken Muylenberg en Gulden Vellekens enkele bijeenkomsten. In Muylenberg, de wijk rondom het Speelkaartenmuseum, waren heel wat buurtbewoners, zowel jong als oud, nieuwsgierig naar het beeldmateriaal dat in het Stadsarchief wordt bewaard. Sommige bewoners brachten ook zelf foto’s mee of hadden interessante verhalen bij. Uit de vele foto’s mochten de bewoners hun twee favoriete beelden kiezen. De ene foto, uit 1925, toont een bus op de lijn Turnhout – Oostmalle – Antwerpen. De andere foto, uit 1913, is een prentkaart van de voorgevel van het Taxandriamuseum, toen nog ondergebracht in de Mermansstraat. Van de foto’s werden weer- en kleurbestendige stickers gemaakt die door een gespecialiseerde firma op twee elektriciteitskasten werden geplakt.

In de wijk Gulden Vellekens, de wijk tussen de Guldensporenlei en de Nieuwe Kaai, werd een gelijkaardig buurtmoment georganiseerd. Daar heeft de plaatselijke buurtwerkvereniging een mooi archief van eigen buurtactiviteiten. Uit die foto’s kiezen de bewoners tijdens een Open Straatdag op zondag 8 september hun favoriete foto’s die hun weg zullen vinden naar enkele elektriciteitskasten. In de woorden van de schepen van Buurten en Wijken: “De opgefleurde elektriciteitskasten getuigen via oude foto’s niet alleen van de geschiedenis, maar ook van de nieuwe verbondenheid van de buurt”. Er worden in de nabije toekomst nog verhalenmomenten gepland in andere wijken.

Buurten in 't Geburt

Om de sociale cohesie in en om de Turnhoutse De Merodelei te verbeteren, rolde het stadsarchief van Turnhout samen met FARO een piloottraject uit in het buurthuis 't Geburt. Het is de ambitie om op zoek te gaan naar de sleutels voor een duurzame outreachende werking die structureel in de archiefwerking is ingebed. Tijdens Informatie aan Zee op vrijdag 20 september kunt u stadsarchivaris Bart Sas uitgebreid over Buurten in 't Geburt aan het woord horen.

Foto: Buurtmoment in Muylenberg © Communicatie Archief & Musea Turnhout

Bart De Nil