Rapport | Gratis is niet diverser

Wat een museum vraagt als toegangsprijs heeft geen effect op de diversiteit van zijn publiek. Zowel het vragen van een toegangsprijs als een gratis entree zorgen voor gelijkaardige demografische bezoekersprofielen. Tot deze conclusie kwam een groots opgezet Brits onderzoek naar de impact van het al dan niet vragen van een toegangsprijs op alle aspecten van de museumwerking.

Het evidence based onderuithalen van de vooronderstelling dat de kostprijs een barrière opwerpt tot de toegang van een museum is een van de belangrijkste bevindingen van het rapport Evaluating the Evidence. The Impact of Charging or Not for Admissions on Museums, uitgevoerd door DC Research samen met de Arts Council England en de regering van Wales.

De sociale mix van museumbezoeker is gelijkaardig bij betalende musea en musea met gratis toegang. Het rapport wijst bovendien fijntjes op de algemene sociale mix van museumbezoekers: die is namelijk "not always representative of the wider social mix within their communities.

Andere interessante bevindingen uit het rapport:

  • Schenkingen worden meer beïnvloed door een reeks van andere factoren dan door het feit of musea al dan niet betalend zijn.
  • Er is geen eenduidige relatie tussen wat bezoekers uitgeven in het museum en het al dan niet betalend zijn van dat museum. Er zijn andere factoren die veel meer invloed hebben op de bestedingen van bezoekers.
  • Er zijn aanwijzingen waaruit blijkt dat bezoekers van een betalend museum vaker de museumshop bezoeken of vaker gebruikmaken van de catering dan bezoekers van een gratis museum.
  • De tijd die iemand spendeert in het museum is doorgaans langer voor betalende musea.


Het onderzoeksrapport wordt vergezeld door de gids Successfully Setting Admissions Policy and Pricingdie musea kunnen gebruiken om hen te helpen bij het nemen van beslissingen over de vraag of een toegangsprijs goed is voor hun museum en zo ja, welke prijssetting ze dan moeten hanteren.

Bart De Nil