Rapport 'Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?'

FARO ontwikkelde samen met enkele partners de methodiek Expert in de klas. Met Expert in de klas krijgen leerlingen les via een webconferentieopstelling. Dit creëert een unieke kans om kennis van buiten de schoolmuren op een interactieve manier binnen de vertrouwde klasomgeving over te brengen. Leerlingen maken op deze manier kennis met de werking van erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken enzovoort.

Uit onderzoeksrapporten komt naar voren dat in het buitengewoon onderwijs significant minder aandacht besteed wordt aan erfgoededucatie dan in het lager of algemeen secundair onderwijs. Ook het aanbod dat werd gecreëerd voor Expert in de klas is uitsluitend gericht naar het lager en algemeen secundair onderwijs. Om deze lacune aan te vullen ontwikkelde FARO de methodologie verder voor het buitengewoon onderwijs.

Op 26 april 2013 stond een autismeklas van het MPI GO! De Oase in Gent via een beeldscherm in direct contact met het Museum Huis van Alijn. De klas kreeg een verwerkingsles van dezelfde gids die hen eerder die week door het museum had gegidst. Op 2 mei 2013 brachten twee klassen van Mytylschool voor kinderen met een motorische beperking in Brasschaat een virtueel bezoek aan het depot met kermis- en draaiorgels in de Antwerpse haven.

De Arteveldehogeschool Gent begeleidde de pilootles met de autismeklas en heeft deze ervaring gebruikt voor het schrijven van het rapport Een autismevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat? met tips & tricks voor musea die hun aanbod willen vertalen naar kinderen met een autismespectrumstoornis.

U kan het het rapport hier downloaden. U kan op www.expertindeklas.be tevens sfeerbeelden en filmpjes van de pilots bekijken.
 

Bart De Nil