Rapport biedt introductie tot webarchiveren

Web Archiving is een nieuw rapport, geschreven door Maureen Pennock van de Digital Preservation Coalition (DCP) uit het Verenigd Koninkrijk. Pennock geeft aan wat het belang is van het archiveren van het web en geeft advies over de technologieën die er bestaan om het web te archiveren. Instellingen die zich op dit terrein willen wagen vinden in het rapport nuttige informatiebronnen die, uiteraard online, beschikbaar zijn.

Het web heeft zich op zeer korte tijd een plaats verworven in ons dagelijks leven. De snelheid waarmee het zich ontwikkelt vormt evenwel een bedreiging voor ons digitaal cultureel geheugen, ja zelfs onze sociale geschiedenis. Het is immers een enorme complexe opgave om webgebaseerde informatie te bewaren voor de toekomst. Maureen Pennock vergelijkt het archiveren van het web met het schieten op een bewegend doel. Want wanneer je een kopie maakt van een website om te bewaren is op hetzelfde moment al een nieuwe website online.

Dit rapport is zeer interessant voor digitale archivarissen die hun kennis over het archiveren van het web willen bijschaven of archieven die dit bewegend doel onder vuur willen nemen. Abbey Potter van de Library of Congress in de Verenigde Staten heeft dit rapport in naam van het International Internet Preservation Consortium aanbevolen met de woorden: “This is an excellent introduction to the topic of web archiving”. Beter had ik het niet kunnen zeggen.

Bart De Nil