Opening conferentie en boekpresentatie over cultureel erfgoed voor welzijn

Foto: (c) Ignaas Devisch

Filosoof Ignaas Devisch opent op woensdag 28 november in het Gentse stadhuis de internationale conferentie Participation in cultural heritage for mental health recovery. Tegelijk lanceren we de publicatie Cultureel erfgoed voor welzijn. Ook wie niet deelneemt aan de tweedaagse conferentie is van harte welkom op deze lezing/boekvoorstelling!

Cultureel erfgoed voor welzijn

In 2015 organiseerde FARO een kleine workshop over erfgoed en dementie. Dit initiatief groeide gestaag maar zeker uit tot de publicatie- en vormingsreeksen Erfgoed en Dementie (2015), Meer dan Erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn (2016) en Hoe creëer je een autismevriendelijk museum (2017).

Hierop verder bouwend zette FARO samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector het programma Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn op. De kern van dit programma bestaat uit zes piloottrajecten waarmee we door trial-and-error, eigen aan het werken in de praktijk, heel wat ambitieuze uitkomsten willen bereiken die verder gaan dan eenmalige projectresultaten.

In de nieuwe publicatie Cultureel erfgoed voor welzijn die we op 28 november lanceren willen we u inzicht geven in de bredere doelstellingen van deze trajecten. De partners geven u bovendien een stand van zaken en gaan onder meer in op het design van de trajecten, de bijsturingen onderweg en de geleerde lessen. Ook is er een apart hoofdstuk over het meten en evalueren van activiteiten die als doel hebben het welzijn van de deelnemers te verbeteren. En tot slot komen enkele stemmen uit de sociale en zorgsector aan het woord.

Opening conferentie

Samen met de voorstelling van het boek geven we op 28 november ook de aftrap van de internationale conferentie Participation in cultural heritage for mental health recovery. Twee dagen lang, op 29 en 30 november 2018 verneemt u alles over de manier waarop cultureel-erfgoedcollecties met effect en duurzaam kunnen worden ingezet in welzijnstrajecten. Ook wie niet deelneemt aan deze tweedaagse conferentie is overigens van harte welkom op dit openingsevent-annex-boekvoorstelling!

Ter gelegenheid van die opening verzorgt Ignaas Devisch een lezing over de waarde van initiatieven waarin de zorgsector samenwerkt met de cultuursector voor de inclusie van (psychisch) kwetsbare mensen in de maatschappij. Ignaas Devisch werkt als filosoof aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool en is bij het brede publiek bekend als regelmatige gast op radio en televisie (De Wereld Vandaag, De Ochtend, De Afspraak, Terzake), waar hij duiding geeft bij ethische en filosofische kwesties. Hij is tevens vaste columnist bij De Standaard.

Deelname is gratis, maar u moet zich wel hier inschrijven.

Foto: (c) Ignaas Devisch

Bart De Nil