Onze man in Londen, dag 4

Piano recital in Horniman Museum. Foto: Bart De Nil, FARO

Dag 4 van mijn jobshadowing in Horniman Museum and Gardens begint met een gesprek met Julia Cort, manager van het team Community Engagement, over hoe gemeenschappen kunnen betrokken worden bij het museum. Daarna mag ik aanschuiven bij een teamvergadering. Op de agenda: de evaluatie van het symposium van gisteren

Stemmen uit de gemeenschap

Julia Cort toont me hoe Horniman zijn toekomstige welzijnsacties heeft gedefinieerd aan de hand van een veranderingsmodel (Theory of Change). We wisselen ideeën uit over hoe deze werkmethode gebruikt kan worden om kritisch na te denken over wat er nodig is om maatschappelijke impact te genereren. Centrale vragen hierbij zijn: wat zal er veranderen? Voor wie? En over welke tijdsperiode?

Het voornaamste kenmerk van een veranderingsmodel is het uitdokteren van een procesmatige aanpak die tevens realistisch is. Wanneer je als team een veranderingsmodel gebruikt, is het essentieel dat je daarbij ook je partners en gemeenschappen betrekt en met hen een consensus bereikt over de aanpak. Een voorbeeld van de manier waarop Horniman stemmen uit de gemeenschap en van partners capteert, kwam eveneens ter sprake tijdens het Community Symposium de dag voordien.

Wilt u meer weten over de gemeenschapsgerichte aanpak van Horniman? Bekijk dan onderstaand filmpje:

Stay in Tune Thursdays

Op donderdagmiddagen wordt Horniman een leeftijdvriendelijke ruimte voor volwassenen. Tijdens de zogenaamde Stay in Tune Thursdays is er elke week een breed scala aan muziekactiviteiten voor alle niveaus, rondleidingen, demonstraties en informatiestands in het museum en de tuinen. Deze formule blijkt bijzonder interessant en laat toe om ouderen een namiddagvullend programma aan te bieden dat onmiddellijk is verbonden aan de collecties van het museum.

Als onderdeel van mijn jobshadowing neem ik meteen de proef op de som. Tijdens een Tama-workshop met Ruairi Glasheen laat ik me voor het eerst in mijn leven helemaal gaan op de trommel. Daarna geniet ik in de muziekgalerij van het museum van een recital, uitgevoerd door een Hongaarse pianist op een pas gerestaureerd virginaal. Geheel in de sfeer van Halloween eindigt deze Stay in Tune Thursday met enkele muziekstukken rond het thema angst en vrees, ingeleid door Ruairi Glasheen. 

Foto's: Bart De Nil, FARO

Bart De Nil