Onze man in Londen, dag 2

Foto's: Lydia Woolley © Bart De Nil, FARO

In de ochtend van mijn tweede dag jobshadowing in Horniman Museum and Gardens heb ik een afspraak met Lydia Woolley, coördinator van de gemeenschapswerking van het museum. Ze geeft me een overzicht van het werk dat Horniman verricht met en voor gemeenschappen.

Het museum als hulpbron voor welzijn

Lydia legt me uit dat Horniman in de loop der jaren een eigen ‘ladder’ voor gemeenschapswerk heeft ontwikkeld. Verschillende groepen en organisaties, zoals mantelzorgers van ouderen met dementie, een steungroep voor hartpatiënten of een herstelacademie, gebruiken het museum als bron voor hun activiteiten. Het museum gaat daarbij steeds een bepaald soort engagement aan. Het kan dan gaan over:

  • een eenmalige activiteit, waarbij de groep eenmaal per jaar naar het museum komt voor een zinvolle activiteit;
  • een reeks activiteiten, waarbij de groep een aantal keer per jaar deelneemt aan een speciaal voor hen geprogrammeerde activiteit;
  • een coproductie, waarbij er een resource voor het museum wordt gemaakt;
  • een creatie, bv. voor een museumkast of een tijdelijke tentoonstelling in The Studio.

Een van de ontelbare voorbeelden van een coproductie in Horniman is de Wellbeing Wander. Deze welzijnswandeling doorheen het museum en de tuinen werd ontwikkeld door cliënten van de SlaM Herstelacademie. Gedurende zes weken volgden zij in het museum de cursus ‘musea en welzijn’. Vervolgens ontwikkelden ze een tour waarmee volwassenen het museum kunnen verkennen om hun welzijn positief te stimuleren.

Om het bereik te vergroten organiseert Horniman op geregelde basis een Community Work Training. Dit is een train-de-trainer  voor professionals uit de geestelijke gezondheidssector. In een halve dag wordt hen getoond hoe ze de handlingcollectie en de verschillende plaatsen in het museum kunnen gebruiken bij hun activiteiten. Het is de bedoeling dat ze daarna zelf met groepen naar het museum komen om er te werken met de handlingcollectie van het museum en in de tuinen. Een volgende stap is de Co-productions Training waarin mensen die al een Community Work Training volgden, leren hoe ze een workshop kunnen organiseren.

Om te laten zien hoe zo'n creatieve workshop in het museum wordt georganiseerd, stelde Lydia voor een sessie bij te wonen van Redstart Arts. Onder de bezielende begeleiding van kunstenares Cash Aspeek maken kunstenaars met een leerstoornis hun eigen Discovery Box voor Horniman. Ze kunnen zich een hele dag lang in het museum uitleven en er hun creativiteit ten volle ontplooien. Ik was overigens zeer blij te vernemen dat Aspeek al jaren met deze mensen werkt. Tijd en ruimte zijn immers essentieel als je daadwerkelijk impact wil hebben op het leven van mensen.

Foto's: Nick Merriman © Bart De Nil, FARO

Nature + Love

In de namiddag heb ik een gesprek met Nick Merriman, sinds mei vorig jaar CEO van Horniman Museum and Gardens. Hij begon zijn job in het Horniman met het opstellen van een meer actieve missie voor het museum. Daarin worden bezoekers betrokken bij wat er gebeurt in de wereld, de natuur en cultuur. Samengevat klinkt het zo: “The Horniman connects us all with global cultures and the natural environment, encouraging us to shape a positive future for the world we all share.”

Tegelijkertijd definieerde Merriman enkele belangrijke veranderingsdoelen, zoals zorgen voor een grotere ecologische en sociale impact. In het verlengde hiervan vormt ook bijdragen aan een betere gezondheid en een groter welzijn van de gemeenschappen en het algemene publiek een essentiële uitkomst. Merriman verduidelijkt dat het museum hiervoor gedurende een periode van tien jaar zijn welzijnsactiviteiten zal opschalen. Horniman wil zijn publiek verbreden door zijn welzijnsactiviteiten, nu nog in hoofdzaak met kleine groepen, ook open te stellen voor een breder  publiek. Belangrijk daarbij is een betere benutting van de groene ruimte rond het museum en een grondige herinrichting van de galerijen en het gebouw.

Onder de naam Nature + Love start Horniman in 2020 met een nieuw raamwerk dat een appel moet doen aan de volgende generaties. Centraal staat de boodschap dat de liefde voor de natuur een motiverende factor is voor een gezondere en meer rechtvaardige samenleving. Aan het eind van ons gesprek benadrukt Nick Merriman dat een nieuw gebouw niet de essentie is. Wat echt het verschil zal maken, is wat er gebeurt in en door het Horniman: welke programma’s er worden ontwikkeld, hoe de collectie beter zal worden gebruikt, enz. Kortom, het Horniman Museum & Gardens dat een inclusieve, inspirerende, genereuze en leuke plaats wordt voor iedereen.

Foto's: Lydia Woolley (boven), Nick Merriman (midden) © Bart De Nil, FARO

Bart De Nil