Nieuwe publicatie over digitaal preserveren

Cloud. Foto: (c) Stichting Archiefpublicaties

Op donderdag 29 november, tijdens de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid, presenteert Stichting Archiefpublicaties haar negentiende jaarboek, ditmaal over preserveren.

In zeventien hoofdstukken beschrijft dit jaarboek het ontstaan en de ontwikkeling van digitale preservering. Een nieuw vakgebied waarin verschillende disciplines elkaar versterken en waarin flink gepionierd wordt. Maar ook een vakgebied waarin nog veel discussie is en zelfs de term ‘preservering’ niet eenduidig gedefinieerd blijkt te zijn. De artikelen bewegen tussen ‘vroeger en nu’ en behandelen zowel het ‘(be)denken als het doen’: de theorie en de praktijk. Beide weerbarstig, toch laten de artikelen vooruitgang zien: e-depots worden ingericht, kennis en ervaringen gedeeld, er wordt nagedacht over (toekomstige) samenwerking en taakverdeling, gepeinsd over andere benaderingen en nieuwe strategieën.

Vlaanderen – Nederland

Deze publicatie is ook een vruchtbare samenwerking gebleken tussen Nederlandse en Vlaamse erfgoedprofessionals. Bart De Nil, sectorcoördinator archieven van FARO, verzorgde samen met Erika Hokke, Margriet Van Gorsel en Marcel Ras de redactie. Deze Groot-Nederlandse gedachte werd doorgetrokken in het hoofdstuk met de praktijkvoorbeelden. De bijdragen over het Social History Portal en over architectuurarchieven werden geschreven door een Vlaams-Nederlands duo. Het digitaal preserveren van audiovisuele archieven werd behandeld door het VIAA voor Vlaanderen en het Instituut voor Beeld en Geluid voor Nederland.

Memory Makers

Na de voorstelling van het jaarboek start de internationale conferentie Memory Makers: Digital preservation skills and how to get them, georganiseerd door Netwerk Digitaal Erfgoed. Memory Makers is inmiddels volgeboekt, maar er is een wachtlijst geopend voor geïnteresseerden. U kan zich hiervoor opgeven via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Het Jaarboek 19 Preserveren. Stappen zetten in een nieuw vakgebied kan u vanaf 29 november bestellen bij Stichting Archiefpublicaties.

Foto: (c) Stichting Archiefpublicaties

Bart De Nil