Musea zijn partner in Welshe welzijnsbeleid

(c) National Waterfront Museum Swansea

In 2015 lanceerde de regering van Wales de Wellbeing of Future Generations Act (FGA). Deze wet verplicht alle overheidsinstanties of door de overheid gesubsidieerde instellingen in Wales om na te denken over de langetermijneffecten van hun beslissingen, beter te werken met mensen en gemeenschappen en blijvende problemen zoals armoede, ongelijkheden op gezondheidsgebied en klimaatverandering te helpen voorkomen. De Welshe overheid heeft ook het concept 'cultureel welzijn' verankerd in haar definitie van duurzame ontwikkeling.

Rol van musea

In december 2018 verscheen een rapport dat aantoont hoe de musea in Wales bezig zijn met het aanpakken van de zeven doelen die zijn vooropgesteld in de FGA. Dit doen ze door een aantal sinds lang gevestigde activiteiten en methodieken, zoals reminiscentieprojecten voor mensen in rust- en verzorgingstehuizen of workshops voor kinderen met extra noden. Daarnaast ontwikkelen ze nieuwe innovatieve programma’s om hun bijdrage aan de FGA-doelen te vergroten.

Daarenboven hebben enkele van de musea die deelnamen aan deze studie aangegeven dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van methodes om de impact van hun welzijnsactiviteiten te evalueren.

Gemeenschapsmusea

Een concept dat helpt bij het bereiken van de FGA-doelen is dat van het 'gemeenschapsmuseum'. Dat is geen museum in de traditionele zin van het woord, maar een  kleinschalig initiatief dat ontstaan is van onderuit en in gemeenschappen en scholen is ingebed.

In Swansea wordt al enkele jaren gewerkt met gemeenschapsmusea. Ze worden gefaciliteerd en ondersteund door het National Waterfront Museum en zijn nauw verbonden met het armoedebeleid van het stadsbestuur van Swansea. Verschillende actoren zoals scholen, sociale diensten of verenigingen kunnen in het gemeenschapsmuseum activiteiten organiseren rond verschillende doelen zoals kansen, ervaringen, vertrouwen, vaardigheden, competenties, accreditaties, gezondheid & welzijn.

FARO, National Waterfront Museum, Poverty and Prevention City and County of Swansea en het museum Huis van Alijn in Gent maakten in 2016 samen het boek Tackling poverty through heritage over hoe gemeenschapsmusea kunnen worden ingezet bij een lokaal armoedebeleid. U kan er de praktijkverhalen uit Swansea in lezen en het Swansea-model voor gemeenschapsmusea werd vertaald naar een generiek raamwerk.

Foto: (c) National Waterfront Museum Swansea

Bart De Nil