Martin Berendse op Archieven 2020 Open Forum

Martin Berendse

Martin Berendse, president van de International Council on Archives (ICA), zal het Archieven 2020 Open Forum op 5 december afsluiten met een videoboodschap. In zijn boodschap zal hij het onder meer hebben over het inmiddels in Nederland gestarte innovatieprogramma Archief2020.

Aan het Open Forum werken verder nog mee: Nick Kingsley (Head of Archives Sector Development The National Archives, UK), Chantal Vancoppenolle (operationeel directeur Rijksarchieven in de Vlaamse provincies), Jan De Maeyer (voorzitter Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen), Johan Vannieuwenhuyse (algemeen voorzitter Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) en Marc Jacobs (directeur FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed).

Schrijf u in voor het Open Forum op 5 december 2013! Het is hét moment waarop iedereen die betrokken is bij en begaan is met de Vlaamse archiefsector kan reflecteren over de thema’s en doelstellingen in de Innovatieagenda Archieven 2020. Bedoeling is om zo ideeën te verzamelen over hoe de doelen in de Innovatieagenda kunnen worden gerealiseerd en welke vervolgtrajecten er kunnen worden opgezet.

Programma en inschrijven
 

Bart De Nil
ICA
Archieven 2020
Innovatieagenda
Martin Berendse
Conferentie