Leren over vluchten in het archief

Belgische vluchtelingen WO1 in Parijs

Voor hun afstudeerproject voor de Lerarenopleiding UCLL in Leuven ontwikkelden Jolien De Greef en Eline Govaerts het educatief pakket Vluchten in het archief. Hiervoor baseerden ze zich op bronnen uit het archief van de zusters annuntiaten in Heverlee.

Onder leiding van hun docent Els Verlinden onderzochten ze hoe je op een zinvolle manier kan werken rond de vluchtelingenproblematiek in het secundair onderwijs. Het educatief pakket, dat zich richt tot leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs binnen het vak geschiedenis, spitst zich toe op vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog en Syrische vluchtelingen in 2016.

Het is de bedoeling dat leerlingen zelf de bronnen opzoeken in het archief en onderzoeken welke informatie ze geven over het leven van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De studenten, die nu al zijn afgestudeerd als leerkrachten geschiedenis, hopen dat met dit educatief pakket de leerlingen “een kritische en onderzoekende attitude ontwikkelen. Door zelf bronnen te onderzoeken en door het begrip migratie historisch te kaderen, willen we dat de leerlingen een bredere kijk krijgen op het thema.”
 
Komt erbij dat ze hun leerlingendossier en lerarenbundel zeer mooi hebben vormgegeven.

Foto: Belgische vluchtelingen tijdens WO1 in Parijs (Wikimedia Commons)

Bart De Nil