Kunstenaarsarchieven volgens de regels van de kunst

Panamarenko, Gerestaureerd "Magnetisch Veld",1983-2015

Het huwelijk tussen de kunstenaar en de archivaris lijkt soms op een gedwongen samenlevingscontract. Niet in het minst omdat de praktische implicaties van het bewaren van een kunstenaarsarchief niet altijd vanzelfsprekend zijn. Gelukkig heeft de zorg voor kunstenaarsarchieven de laatste jaren meer aandacht gekregen. Dat neemt niet weg dat er nog steeds meer vragen en noden zijn dan antwoorden en oplossingen. Wat behoort tot zo’n archief, wat is het nut om dit te bewaren, hoe bewaart u best en waar kan u met vragen terecht?

Om deze vragen te beantwoorden organiseren M HKA , Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw op 18 juni een studienamiddag en panelgesprek over archiefzorg in de beeldende kunst. Naast informatie wordt u er ook op weg gezet naar een betere zorg voor uw archief.

Op de website van TRACKS vindt u een gedetailleerd programma en de mogelijkheid om in te schrijven.

Foto: Panamarenko, Gerestaureerd 'Magnetisch Veld',1983-2015. Funkyxian via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Bart De Nil