HumanKind, verhalen over eenzaamheid en vriendelijkheid

Interieur Calke Abbey, Derbyshire National Trust Images/John Millar

Eenzaamheid en sociale isolatie zijn maatschappelijke uitdagingen van formaat die ook in de cultureel-erfgoedsector aandacht verdienen. Wanneer we erin slagen om mensen te doen praten over deze problemen, zijn we al een eind ver. Praten helpt immers om inzicht te krijgen in de situatie van eenzame mensen. Bovendien zet het aan tot interactie en verbinding, en hopelijk ook tot enkele kleine daden van vriendelijkheid.

Met die doelstellingen in gedachten werkte het Research Centre for Museums and Galleries van de University of Leicester (RCMG) voor de abdij van Calke aan nieuwe verhalen, projecten en bezoekerservaringen.

Nieuwe inzichten en verhalen

Sinds meer dan dertig jaar is het verhaal van de abdij van Calke en de betekenis ervan opgebouwd rond het verhaal van een teruggetrokken en sociaal geïsoleerde familie die het landgoed bewaakte tegen de moderniteit. Ze leidde er een excentriek en met niemand verbonden leven. De onderzoekers van het RCMG keken vanuit een hedendaags perspectief naar Calke's verleden. Daarbij waren ze zich steeds bewust van de enorme uitdagingen van eenzaamheid en de schadelijke impact van sociaal isolement op steeds meer levens.

Hun onderzoek wierp een nieuw licht op de levens van de bewoners van Calke. Naast de meer vertrouwde verhalen over isolatie onthulde het onderzoek tegelijkertijd ook krachtige en soms verrassende verhalen over liefde, mededogen en vriendelijkheid, geworteld in complexe levenservaringen en gebeurtenissen. Stuk voor stuk zijn het verhalen die de meesten onder ons nu, anno 2019, herkennen. De mensen die in Calke woonden hadden elkaar nodig en zorgden voor elkaar. De hulp van anderen zorgde altijd voor een uitweg uit moeilijkheden.

HumanKind

In 2019 wordt deze rijke geschiedenis van Calke verkend naar aanleiding van de 200e verjaardag van het overlijden van Henry Harpur, The Isolated Baronet. In het project Isolation and Loneliness: opening up new stories and interpretive experiences at Calke werd een hele reeks van nieuwe interpretaties en gemeenschapsprogramma's ontwikkeld rond de hedendaagse kwesties van sociale isolatie en eenzaamheid. Deze aanbevelingen werden ook gebundeld in een rapport. Begin 2019 werd de nieuwe interpretatie onder de naam HumanKind ook verwerkt in het historische gebouw.

Door middel van gedetailleerd bezoekersonderzoek wordt gemeten welke impact de interventies hebben op bezoekers. Verder wordt ook gepeild naar de impact van de activiteiten op vrijwilligers én de impact van het project op Calke Abbey zelf als organisatie.

Onderstaand filmpje geeft een mooi beeld van dit project:


Foto: Interieur Calke Abbey, Derbyshire National Trust Images/John Millar

Bart De Nil