Grassroots erfgoedwerk in de buurt

Mind map startvergadering O Lab

Na erfgoed@oosterzele, De wondere wereld van de duivensportcultuur, Erfgoedhuis vzw en de Koe van Wetteren is het nu tijd voor O Lab, een nieuw innovatief traject in de buurt waar ik woon. 'O’ staat voor Overbeke, een op alle vlakken zeer diverse buurt in Wetteren, en ‘Lab’ voor laboratorium of experimenteerruimte.

In O Lab denkt een kleine groep creatievelingen na over hoe verhalen duurzaam kunnen ingebed worden in de buurt. De belangrijkste voorwaarde is dat we - letterlijk - iedereen moeten kunnen bereiken. De groep bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn in storytelling, mondelinge geschiedenis, cultureel erfgoed en buurtwerking. Samen moedigen we iedereen in de buurt aan om eigen, betekenisvolle verhalen te delen.

Persoonlijk engagement

Dit project groeide in de eerste plaats vanuit mijn eigen persoonlijke interesse en engagement. De formule is eenvoudig en begint met een oproep aan iedereen die zin heeft om mee te werken aan 'een vaag idee'. Daarbij kijken we verder dan de usual suspects: erfgoedwerkers, erfgoedprofessionals, cultuurambtenaren ... zijn zeer welkom maar moeten hun functie, organisatie of vereniging aan de deur achterlaten. Het is immers de bedoeling dat mensen deelnemen vanuit een persoonlijk engagement, een passie of gewoon uit nieuwsgierigheid.

Wat zit er dan in voor erfgoedprofessionals zoals mezelf? Heel wat! Leren om een grassroots initiatief uit de grond te stampen bijvoorbeeld, en de kans om door te experimenteren en te innoveren kennis en expertise te vergaren én maatschappelijk een steentje bij te dragen.

Zaadjes

De eerste startvergadering leverde alvast heel wat bijzondere ideeën op. De presentatie van deze vergadering vindt u onderaan dit blogbericht. Afsluiten deden we met een mindmap waaruit al enkele zaadjes zijn gekomen die we nu gaan planten. Om Emile Zola te parafraseren: elk zaadje draagt de kiem van een radicale verandering in de buurt!

In het najaar starten we met drie kleine innovatieve trajecten en wordt via asset mapping een experimenteel programma voor én met de buurt opgesteld. Het is onze ambitie om dit programma op een evenement te kunnen voorstellen. Daarna gaan we aan de slag tot er duurzame resultaten zijn.

Bart De Nil