Een debat over de cult van het herinneren

Enige tijd geleden schreef ik een blog over het boek In Praise of Forgetting. Historical Memory and its Ironies van David Rieff. Tijdens de Jewish Book Week ging historicus Simon Schama in discussie met David Rieff over diens pleidooi voor een ethische plicht om te vergeten. Een debat dat in de context van de Jewish Book Week opmerkelijk kan worden genoemd.

Zakhor, Joods voor ‘herinner’, is immers een bijbels gebod dat zeer belangrijk is voor een volk dat werd geconfronteerd met een poging tot vernietiging. Het leverde een beklijvend intellectueel debat op waarbij ook werd ingegaan op enkele recente politieke ontwikkelingen. U kan het debat hier herbekijken en ook The Times Literary Supplement besteedde er aandacht aan.

Bart De Nil