Een chill-outkamer in het National Waterfront Museum

Chill-out room

In onze publicatie Autismevriendelijk museum beschreef Ian Smith, een van de curatoren van het National Waterfront Museum in Swansea, hoe het museum zich heeft weten om te vormen tot een autismevriendelijke plaats. Daarbij kozen ze ervoor om te investeren in een state of the art sensoriële chill-outkamer. Zijn getuigenis toont aan hoe waardevol de inbreng van ervaringsdeskundigen en experts is.

U kan nu een kijkje nemen in de chill-outkamer en luisteren naar het verhaal van Ian Smith dankzij een filmpje dat werd gemaakt door de zesdejaars van Ysgol Pen-y-Bryn Special School Swansea. Dit is een school voor kinderen en jongeren van 3 tot 19 jaar met aanvullende leerbehoeften. Daaronder ook kinderen met een autistische spectrumstoornis die ook bijbehorende communicatie-, gedrags- en/of sensorische problemen hebben.

Bart De Nil