Duizend woorden die het verschil maken

Power of Words. Antonio Litterio via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Verhalen vertellen vormt de kern van heel wat erfgoedactiviteiten. Want of het nu gaat om mondelinge geschiedenis, de scenografie van een museum, digital storytelling of een educatief pakket voor kinderen ... telkens opnieuw is 'een goed verhaal' bijzonder belangrijk. Verhalen vertellen is ook essentieel voor welzijn en gezondheid. Niet alleen als methodiek voor bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen met mentale gezondheidsproblemen, maar ook als een manier om patiënten een stem te geven in het gezondheidssysteem.

De stem van patiënten

In de Verenigde Staten loopt sinds 2013 My Life, My Storyeen programma dat de onpersoonlijke medische dossiers van oorlogsveteranen personaliseert aan de hand van hun levensverhaal. Artsen en zorgverleners komen in het elektronisch medisch dossier zo allerlei dingen te weten over de carrière, passies of bepaalde waarden van hun patiënt. Deze minibiografieën vergroten de empathie van zorgverleners. Onderzoek suggereert dat wanneer zorgverleners hun patiënten beter kennen, deze patiënten betere gezondheidsresultaten hebben.

Hoe gaat My Life, My Story te werk? Vrijwillige schrijvers zoeken de veteranen op in het ziekenhuis om hen te interviewen over hun leven. Vervolgens schrijven ze dit levensverhaal neer in een biografie van duizend woorden en bespreken ze die tekst met de patiënt. Die kan dan meer details toevoegen of fouten corrigeren. Zodra het verhaal klaar is, wordt het opgenomen in het elektronisch medisch dossier van de patiënt. Het kan dan door de arts of verpleegkundige van de veteraan worden gelezen.

In onderstaand filmpje verneemt u meer over dit inspirerende project. Of lees dit diepgaand artikel over My Life, My Story met een podcast.

Digitale verhalen in de zorg

Op 10 september organiseert FARO een workshop over hoe digitale verhalen in de zorgsector kunnen gebruikt worden om aan patiënten, zorgverleners en mantelzorgers een stem te geven waardoor hun welzijn wordt verbeterd. Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan hoe je samen met een persoon met beginnende dementie zijn of haar levensverhaal kan optekenen. In onze kalender vindt u meer informatie over deze workshop.

Foto: Power of Words. Antonio Litterio via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Bart De Nil