Dit was de Winter School 2018

winter school 2018

Tussen 28 januari en 2 februari 2018 kwamen professionals uit archieven en erfgoedbibliotheken uit Denemarken, Italië, Mexico, Nederland, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland en België naar Gent voor de vierde editie van de Winter School Archives and Education. FARO organiseerde deze winterschool in samenwerking met The National Archives (VK), de Universiteitsbibliotheek Gent, het Rijksarchief in België en het National Humanities Center in de VS.

Voor nieuwe deelnemers (die niet aan de vorige winter- of zomerschool deelnamen) organiseerden we op zondag 28 januari 2018 in de Henri Van de Velde-zaal van de Boekentoren een speciale pre-winter school masterclass. Hierin werden de basisbeginselen besproken van het ontwikkelen van onderwijsprogramma's, het belang van het stellen van vragen en technieken om archiefdocumenten effectiever te gebruiken. Bekijk de sfeerbeelden.

Work in progress

Voor de resterende cursusdagen waren we te gast in het Rijksarchief. De deelnemers werden ingedeeld in vier groepen en moesten een doelpubliek, een centrale vraag en enkele documenten waarrond ze hun lespakket zouden ontwikkelen, kiezen. De eerste dag werd afgesloten met een openingsreceptie in de leeszaal. Speciaal voor de gelegenheid schreef Algemeen Rijksarchivaris Karel Velle een welkomstwoord dat werd gebracht door Karin Van Honacker, Afdelingshoofd Internationale en externe relaties. Bekijk de sfeerbeelden.

Dag twee werd volop besteed aan het selecteren van de documenten en digitale tools waarmee de deelnemers educatieve modules voor hun lespakket konden samenstellen. De groep koos vooral voor de tools van het platform H5P en de storytelling tools van Knight Lab. ’s Avonds kregen we van Maarten Van Dyck een rondleiding door de tentoonstelling In de ban van de tijd in de Sint-Pietersabdij in Gent. Bekijk de sfeerbeelden.

Zoals de traditie het gebiedt werd de woensdag, dag 3, gereserveerd voor een excursie. We zouden beginnen met een bezoek aan het Gentse Stadsarchief in de Zwarte Doos, maar door de zeer zware regenval werd er uitgeweken naar het Rijksarchief. Daar gaf stadsarchivaris Pieter-Jan Lachaert ons een presentatie over het stadsarchief, in het bijzonder de publiekswerking. Daarna volgden een bezoek aan het restauratieatelier van het Lam Gods in het MSK, een presentatie door Timothy Naessen van Lukas | Arts in Flanders over de digitalisering van het Lam Gods en een rondleiding door de tentoonstelling Stad en Universiteit. Sinds 1817 in het STAM. Bekijk de sfeerbeelden.

Op donderdag kregen de deelnemers de tijd om hun lespakket en presentatie af te werken. Daarbij konden ze op een groot bord aanduiden welke elementen al af waren (doelpubliek, onderzoeksvraag, collectie documenten, overzicht van de lessen, activiteiten, presentatie). Bekijk de sfeerbeelden.

Na het afwerken van de laatste details in de voormiddag keerden we terug naar de Henri Van de Velde-zaal van de Boekentoren waar de deelnemers werden verwelkomd door hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem. Elke groep kreeg precies tien minuten om zijn project voor te stellen. Als 'beloning' kregen ze na de afsluitende presentatie van Andrew Payne en in naam van het delivery team een certificaat. Hiermee viel het doek over een succesvolle editie van de Winter School Archives & Education. Bekijk de sfeerbeelden.

Bart De Nil