De erfenis van 14-18

Antwerpen oorlogsmonument

Op 11 november worden de vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel afgesloten. Dit najaar worden op heel wat plaatsen nog activiteiten georganiseerd om het einde van dat laatste jubileumjaar te herdenken. Zo heeft het Vredescentrum in Antwerpen een ambitieus en gevarieerd programma opgezet rond 100 jaar wapenstilstand. Er is een boekpresentatie, een theatervoorstelling, een debat en er worden poëzievoordrachten georganiseerd.

Programma

Een bijzonder element in dit Antwerpse programma zijn de verhalen die elke maand worden gebracht door een historicus. De focus van elk verhaal ligt op de erfenis van de Groote Oorlog. De terugkeer van de vluchtelingen wordt aangekaart, net als het lot van de Belgische oud-strijders, het verhaal van een oorlogsmonument en de betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor de Belgische natiestaat. De verhalen worden gebracht door historici Karla Vanraepenbusch (UCLouvain), Christophe Declerq (KULeuven), Antoon Vrints (UGent), Martin Schoups (UGent) en Bruno De Wever (UGent).

Voor verdere informatie over deze activiteiten kan u terecht op de website van het Vredescentrum.

Foto: Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog in Antwerpen, Tobias Ceulemans, ArcheoNet Vlaanderen, CC BY-NC-SA 2.0

Bart De Nil